Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Teylingen

Veiligheid 5G nauwlettend in de gaten gehouden

  Politiek

Teylingen • Voor wat betreft de gezondheid komt het erop neer dat het nieuwe 5G-netwerk, net als de huidige mobiele netwerken, moet voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden, zo geeft B&W in een schrijven aan de gemeenteraad aan, nadat zorgen zijn geuit door diverse organisaties en inwoners.

Door Nico Kuyt

In 2020 zullen de eerste veilingen plaatsvinden van frequenties voor het 5G-netwerk in Nederland. Aanbieders treffen uitgebreide voorbereidingen om met de uitrol hiervan aan de gang te gaan. De gemeente heeft hierin slechts een beperkte rol bij de ontwikkeling van het 5G-netwerk. Op basis van de Telecomwet ontwikkelt de gemeente geen netwerken, die taak is voorbehouden aan marktpartijen. 

Landelijke veiling

Dat geldt dus ook voor het nieuw aan te leggen 5G-netwerk. De vergunningen daarvoor worden via een landelijke veiling aan de markt gegund. De gemeente is gehouden mee te werken aan de aanleg van netwerken, weliswaar onder voorwaarden. Dit heeft met name betrekking op de aanleg van ondergrondse netwerken en de plaatsing van antennes, al dan niet met een vergunning. Op die manier kan de gemeente wel regie voeren over de wijze waarop een netwerkinfrastructuur in de openbare ruimte wordt ingericht, maar een gemeente kan dat niet tegenhouden, zo concludeert B&W. 

Gezondheid

Er is op dit moment veel aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van straling van het nieuwe 5G-netwerk. De landelijke overheid stelt normen aan antennestraling op basis van nationaal en internationaal onderzoek. Dat is het enige hanteerbare uitgangspunt voor de marktpartijen en gemeenten. De GGD geeft aan dat in de blootstellingslimieten, door het toepassen van een marge, rekening wordt gehouden met de onzekerheden in het wetenschappelijk onderzoek. Als de blootstelling ónder de daarvoor geldende limieten blijft, zijn mensen voldoende beschermd tegen de nu bekende effecten. Het gaat dan om lokale opwarmingseffecten van het lichaam. "Door beperkingen in de toegepaste onderzoekstechnieken kan niet worden uitgesloten dat gezondheidseffecten kunnen optreden die pas na langere tijd kunnen worden vastgesteld of die zeldzaam of minder ernstig zijn. Het 'kennisplatform elektromagnetische velden' houdt nieuwe wetenschappelijke informatie daarom voortdurend in de gaten", aldus de GGD.

Meer berichten