Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Voorhout

Trage uitbreiding baart ouders van Andreasschool zorgen

  Politiek

Voorhout • Namens door de ouders opgezette Werkgroep Definitieve Uitbreiding Andreasschool, heeft woordvoerder Erik Takken in de gemeenteraad de zorg uitgesproken over het ontbreken van snelheid rondom de definitieve uitbreiding van de school.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar hebben de ouders al 450 handtekeningen de gemeenteraad aangeboden. "Na de zomervakantie is namelijk wederom een geheel jaar verstreken waarin partijen niet verder zijn gekomen over de huisvesting. Onze kinderen zijn inmiddels van de bestaande impasse rondom de huisvesting de dupe geworden door na de zomervakantie voor ten minste twee jaar op een andere locatie in Voorhout het onderwijs te moeten volgen", geeft Takken aan. "Als ouders begrijpen wij er niets meer van. De gemeente en Sophia Scholen hebben in het verleden afspraken gemaakt over de verdere uitbreiding. Ten tijde van de bouw was al voorzien dat een latere uitbreiding van vier extra lokalen noodzakelijk zou zijn. Dat al extra lokalen waren voorzien, verbaast ons niet vanwege de snelle verjonging die in de huidige wijk plaatsvindt." De ouders vragen B&W en raad om het reeds toegekende budget inzake de definitieve uitbreiding van de Andreasschool zo spoedig mogelijk vrij te geven. Als dit nog niet mogelijk blijkt te zijn, duidelijkheid te geven welke belemmeringen er liggen. En een heldere communicatie.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad kon wethouder Arno van Kempen melden dat de uitbreiding op de agenda staat van de raadscommissie Welzijn van 31 augustus. (NK)

Meer berichten