‘Duidelijkheid over vijver in Overbosch’
Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

‘Duidelijkheid over vijver in Overbosch’

  Politiek

Voorhout • De raadsfracties van VVD en D66 hebben aan B&W vragen gesteld over de waterkwaliteit van de vijver in Overbosch.

Meerdere fracties hebben onlangs een brief gekregen van de Stichting Vrienden van het Overbosch. De stichting constateert dat het slecht gesteld is met de waterkwaliteit van de vijver in het park. Deze kampt namelijk met een gebrek aan een doorstroming van vers water. Er is een dringende noodzaak voor verbetering. De oplossing is een aan twee kanten uitgraven waardoor de vijver aansluit op het boezemwater. Nu staat tevens een uitbaggeren van de vijver gepland. Het meest kostenefficiënt is als beide gecombineerd worden uitgevoerd. Nu zal het baggeren al in februari plaatsvinden. Ook wrijft het met de kosten en leeft er onduidelijkheid wie wat draagt. De stichting wil dat de gemeenteraad B&W verzoekt de beide werken toch in combinatie uit te voeren en dat de gemeente garant staat voor een eventuele overschrijdingen van het budget, want zonder die garantie zal het uitgraven niet doorgaan, zo geeft de stichting aan. De fracties willen nu van B&W duidelijkheid verkrijgen hoe het nu precies zit met die vijver. (NK)

Meer berichten