Klachten over aanpak oneigenlijk gebruik grond
Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Teylingen

Klachten over aanpak oneigenlijk gebruik grond

  Politiek

Teylingen • Er gaat volgens CDA-raadslid Gerben Dijkstra het nodige mis met het regelen van door inwoners oneigenlijk in gebruik genomen stukjes gemeentegrond. Dijkstra verzoekt B&W tot het plegen van een verbeterde aanpak.

door Nico Kuyt

De fractie heeft van diverse inwoners reacties gekregen over het project dat nu loopt over de stukjes grond. Deze heeft hij naar B&W gestuurd en wenst een verklaring. Er klinken woorden in de reacties als onder druk gezet, dreigende mededelingen, onbegrip, stress, het moeten doen van uitgaven, het niet ontvangen van een uitnodiging voor een bewonersavond en afspraken die gemaakt zijn maar door de gemeente vergeten. Ook bleek na enige strubbeling met de gemeente een stuk grond al jaren geleden door de bewoner te zijn aangekocht.

Stroef

Dijkstra constateert dat het nodige is misgegaan, zowel als het gaat om de handelwijze van de projectmedewerkers als in de communicatie richting de betrokken inwoners en vraagt B&W de benadering van de inwoners door de vertegenwoordigers van de gemeente anders in te richten. Ook om excuses te maken in gevallen waarin het evident is fout gegaan en kosten te vergoeden die de inwoners hebben gemaakt of nog zullen moeten maken om hun gelijk te krijgen.

Derde optie

Dijkstra vraagt ook om meer flexibiliteit in de aanpak. “Uit de brief die alle betrokkenen hebben ontvangen blijkt dat er maar twee mogelijkheden zijn: betalen of ontruimen. Er is echter ook een tussenweg mogelijk, met name waar het duidelijk is dat ontruiming, het weghalen van groen, geen zinvolle optie is omdat de gemeente dan zelf groen moet plaatsen en bijhouden. Dit kost de gemeente alleen maar geld in plaats van dat het wat opbrengt. In zulke situaties zou bijvoorbeeld in een contract kunnen worden bevestigd dat de grond weliswaar van de gemeente is, maar dat de situatie blijft zoals hij is. Mocht de gemeente de grond dan ooit nodig hebben, dan weet de gebruiker dat hij de grond moet afstaan”, zo legt hij B&W voor.

Andersom

Dijkstra wijst ook op een ander feit. “Een inwoner van Voorhout berichtte ons dat hem op basis van het kadaster is gebleken dat het trottoir van de openbare weg aan de voorkant van zijn perceel door loopt op zijn grond. Hij zou hier financiële compensatie voor willen ontvangen van de gemeente. Is B&W bereid deze te betalen?” Dijkstra wil de aanpak in de eerstvolgende raadscommissie Ruimte met de fracties en B&W bespreken.

Meer berichten