Afbeelding
Foto: Cor de Mooy

Plan om huisartsenpost Voorhout 's nachts te sluiten

Zorg & Welzijn Voorhout

Regio • De huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Noord hebben het plan om vanaf 2021 in de nachten samen te werken vanuit één locatie, in Leiderdorp. Dat betekent dat de posten in Voorhout en Alphen aan den Rijn 's nachts dichtgaan. In de avonden en in de weekenden overdag blijven alle drie de posten in de regio open. De aanpassing is mede ingegeven door een landelijk tekort aan triagisten. In juli wordt de definitieve beslissing genomen of het plan wordt doorgezet.

De zorg die de huisartsenposten nu in de nacht leveren verandert in het plan in de praktijk weinig, zegt Immie Boomgaardt, directeur van de samenwerkende HAP's in de regio, bestaande uit de DDDB (Doktersdienst Duin- en Bollenstreek) en de SHR (Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland, locatie Leiderdorp/Leiden/Alphen aan den Rijn). "Iedereen die in de nacht belt, krijgt de zorg die nodig is. Dat kan zijn door een telefonisch advies, door een bezoek van de huisarts thuis of men komt naar de huisartsenpost. Dat is volgens het plan vanaf volgend jaar, alleen voor de nacht, de locatie Leiderdorp. Als er in de nacht echt iets aan de hand is, dan is men in Leiderdorp direct op de goede plek omdat er een SEH, een ziekenhuis en een apotheek beschikbaar is." 

 

Drie huisartsen voor hele gebied

Door de huisartsenzorg vanuit één locatie aan te bieden, wordt het ook mogelijk om beter op zorgvragen in de nacht te anticiperen. "Al jaren werken wij met drie artsen in de nacht voor het hele gebied. Het komt nu soms voor dat ze alle drie tegelijk visites moeten rijden, waardoor er voor de triagist, die altijd eerst (telefonisch) de urgentie van klachten beoordeelt, geen direct aanspreekpunt is om binnenkomende spoedvragen te bespreken. In de beoogde nieuwe situatie blijft er altijd een huisarts op de huisartsenpost aanwezig en kan een extra huisarts worden opgeroepen." Door de nachtelijke huisartsenzorg te centraliseren, kunnen ook de triagisten, waaraan landelijk en in deze regio een tekort is, efficiënter worden ingezet.

Voor 90 procent van de inwoners in de regio blijft de HAP ook bij deze plannen binnen de landelijk vastgestelde aanrijdtijd van 30 minuten bereikbaar. "We hebben uiteraard extra aandacht voor mensen in onze regio voor wie het lastiger is om in de nacht naar de HAP toe te komen," aldus directeur Immie Boomgaardt. "Zo nodig legt de huisarts een visite af, roepen we bij grote drukte een extra arts op of springt de RAV, de regionale ambulancedienst bij. En als er echt spoed is, dan is 112 er."

                 

Nachtposten dicht

Het centraliseren van de huisartsenzorg in de nacht in Leiderdorp betekent volgens de plannen dat de HAP's in Voorhout en Alphen aan den Rijn in de nacht dicht kunnen. In de avonden en in de weekenden overdag blijven alle drie de HAP's in de regio (Leiderdorp, Voorhout en Alphen aan den Rijn) open. De HAP in het LUMC in Leiden wordt verplaatst naar de locatie in Leiderdorp, bij Alrijne Ziekenhuis. Er wordt gezamenlijk met de partners in het ROAZ gezocht naar een oplossing voor mensen die zichzelf melden bij het LUMC, maar eigenlijk naar de HAP moeten. "Wij blijven uiteraard samenwerken met het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis; als het nodig is zorgen wij net als nu dat patiënten waar nodig in het ziekenhuis verder behandeld worden."

Tekort aan triagisten 

Het landelijke tekort aan triagisten doet zich ook in de regio Zuid-Holland-Noord (ruim 560.000 inwoners) voor. Het probleem is afgelopen jaar nijpender geworden omdat er in de CAO Huisartsenzorg per 1 maart 2019 is vastgelegd dat er in de nacht twee triagisten aanwezig moeten zijn (in plaats van één). Door het centraliseren van de nachtzorg op één plek in de regio wordt het mogelijk de triagisten efficiënter in te zetten. Door in de nachten samen te werken zijn er meer triagisten voor de avond en het weekend beschikbaar.

 

In de regio Zuid-Holland Noord wordt, onder regie van het ROAZ, samen met onder andere de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, RAV en de zorgverzekeraars de komende tijd een regiovisie ontwikkeld voor de acute zorg. De plannen van de huisartsenposten worden getoetst aan deze regiovisie voordat er een definitief besluit genomen wordt.  Daarnaast volgen de huisartsenposten de stappen volgens de Algemene Maatregel van Bestuur Acute Zorg van het ministerie van VWS. 

 

In gesprek met bewoners en gemeenten

De samenwerkende huisartsenposten beseffen goed dat er zorgvuldige uitleg bij deze plannen nodig is. "We snappen dat mensen wellicht het gevoel kunnen krijgen dat hun behoefte aan veiligheid en zekerheid in de nacht in het geding is. Daarom willen we graag in gesprek met bewoners van de diverse gemeenten over de plannen," zegt Boomgaardt. "Ons cliëntenberaad denkt ook actief mee in oplossingen."

Iedereen die mee wil praten over de huisartsenzorg in de nacht in deze regio, kan daarvoor een afspraak maken via info@shrnet.nl of info@dddb.nl. De reacties en adviezen zullen meegenomen worden in het uiteindelijke voorstel; de definitieve besluitvorming zal medio juli plaatsvinden.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant