Logo deteylinger.nl
<p><br></p><p>De heere Schouten, het prachtig gerestaureerde salonbootje uit 1908. | Foto: pr.</p>


De heere Schouten, het prachtig gerestaureerde salonbootje uit 1908. | Foto: pr.

(Foto: pr./Rose Marie Keijzer )
Warmond

De heere Schouten weer in de vaart

  Activiteiten

Leiden/Warmond • Veel vogels bouwen hun nest in de polders rond de Kaag. Tientallen soorten ganzen, kieviten, scholeksters, grutto’s en een enkele tureluur zien de Zwanburgerpolder, het eiland Koudenhoorn en de Tengnagel bij de Leidse Merenwijk als een ideale broedplaats. Vanaf komend weekeinde is de voetveer De Heere Schoute weer in de vaart over ’t Joppe om al deze polders te bezoeken.

Instappen kan op twee plaatsen op het fraaie gerestaureerde salonbootje uit het begin van de vorige eeuw voor een romantische tocht langs de polders. Dat kan in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via de parkeerplaats Gemeentehaven tegenover de Jan Steenlaan. Maar je kan ook aan boord gaan op de Tengnagel, het eiland dat te bereiken is vanuit de Leidse Merenwijk.

Het door vrijwilligers bediende voetveer doet altijd de Zwanburgerpolder aan, waar je ook in dit naderende broedseizoen over de dijk mag wandelen. In deze polder zijn de meeste nesten gemarkeerd en de schippers vertellen over de broedende vogels. Het voetveer vaart vanaf deze week elke vrijdag, zaterdag, zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. Voor meer info, kijk op de nieuwe website: www.zwanburgerroute.nl.

Meer berichten