Historische Kring Voorhout zoekt ondersteuning in archeologie | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
De archeologische waardenkaart van Teylingen heeft actualisering nodig. Inwoners van de gemeente worden uitgenodigd mee te denken. | Foto: Gemeente Teylingen
De archeologische waardenkaart van Teylingen heeft actualisering nodig. Inwoners van de gemeente worden uitgenodigd mee te denken. | Foto: Gemeente Teylingen (Foto: )

Historische Kring Voorhout zoekt ondersteuning in archeologie

De gemeente Teylingen laat dit jaar de archeologische waardenkaart actualiseren. Grote delen van agrarische percelen zijn in het verleden door diepdelven of ploegen verstoord. Archeologische sporen kunnen daardoor verdwenen zijn. Die activiteiten moeten in kaart worden gebracht zodat er bij toekomstige plannen geen archeologisch onderzoek meer hoeft te worden uitgevoerd. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en informatie aan te leveren.

De Historische Kring Voorhout beschouwt ook het archeologisch erfgoed als haar aandachtsgebied. De vereniging heeft op dit moment geen specifieke kennis op het gebied van archeologie. HKV is daarom op zoek naar iemand die zich hierin wil bekwamen en binnen het bestuur dit gebied wil vertegenwoordigen.

Archeologische waardenkaart
Op de waardenkaart zijn gebieden/zones aangegeven waar, op grond van onderzoek zich mogelijk archeologische waarden bevinden. Zo'n kaart bevat de ligging, de omvang en de mogelijke aard van bekende archeologische vindplaatsen/resten onder het huidig maaiveld. De waardenkaart moet zichtbaar maken waar archeologische waarden aanwezig zijn of kunnen worden verwacht. De kaart vormt de basis voor een beleids- of advieskaart, voor de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingsplannen op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Zo kan al vroeg bij planvorming rekening gehouden worden met de archeologie.

Archeologie in de Bollenstreek
Onze streek heeft een bijzonder rijk verleden. Al in de late steentijd (ca. 2500 jaar v.Chr.) woonden hier mensen en zij lieten sporen van hun verblijf in de bodem achter.
In 1907 was er in Voorhout een spectaculaire vondst van bronzen bijlen op het land van M. Veldhuyzen van Zanten, nabij de molen langs de trekvaart. Onderzoek heeft aangetoond dat de bijlen waarschijnlijk in Noord-Wales gemaakt zijn. Deze schat heeft onderdak gevonden in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.
De gemeente beschermt de archeologische sporen en resten via het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Overal waar archeologische resten verwacht worden en de bodem verstoord wordt, moet eerst een onderzoek worden gedaan en de resten veiliggesteld. De in 2014 gemaakte archeologische waarden- en verwachtingenkaart moet nu geactualiseerd worden.

Samen bijdragen
De HKV wil betrokken zijn bij de onderzoeken die betrekking hebben op de archeologie in Voorhout. Met de Stichting Oud Sassenheim en Historisch Genootschap Warmelda wil de vereniging in de toekomst ook tijdens de nationale archeologiedagen een bijdrage leveren. De inwoner die de doelstellingen van de HKV een warm hart toedraagt en tijd wil investeren in het leren van de vele facetten van archeologie wordt van harte verwelkomd in het bestuur. Heeft u interesse of wilt u meer weten, schrijf dan een berichtje naar info@hkv-voorhout.nl

Archeologisch spel
Een aardige bijkomstigheid is dat de vestiging Voorhout van de Bibliotheek Bollenstreek 3 tot 17 augustus een archeologisch spel aanbiedt. Daarbij kunnen groepen met maximaal 6 deelnemers een poging doen om in te breken in een archeologische kist. Een soort escape room, maar dan omgekeerd, want de deelnemers moeten er niet uit, maar proberen in te komen. Door vondsten en vindplaatsen van gevonden erfgoed juist te combineren kan de kist geopend en de archeologische schat veilig gesteld worden. Een kans voor de een toekomstige HKV-specialist archeologie.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>