Logo deteylinger.nl
Foto: pr.

Kennismaking met dienst in park

Warmond De Protestantse Gemeente Warmond hield zondag 6 september haar jaarlijkse startdienst.

Onder de bomen van Park Groot Leerust waren amper stoelen genoeg om iedereen een plek te geven. Het was voor velen de eerste kennismaking met de nieuwe predikant, ds. Rianne de Reus (foto onder). Nynke en Cornelie namen afscheid van de kinderkerk. Muzikale bijdragen waren er van The Warmond Whistlers en het kerkkoor Ubi Caritas. Een feestelijke dienst met als thema de ark van Noach, van waaruit hij met de dieren na een quarantaine van 40 dagen de aarde opnieuw bewoonbaar mag maken. Een actueel thema. Gelukkig trok het weer zich van dat thema niks aan: de zon scheen weldadig. De kinderen stapten in een heuse ark en kwamen als beesten terug – figuurlijk, wel te verstaan.

Twee diensten in Vredesweek
Sinds jaar en dag zijn er in Warmond jaarlijks twee diensten waar protestanten en katholieken elkaar ontmoeten: in de Week van Gebed en in de Vredesweek. Keurig verdeeld over de beide gebouwen: in januari de Gebedsdienst in de Matthias, in september de Vredesdienst in de Protestantse kerk.
Corona maakt het moeilijk dat vol te houden: in beide gebouwen mag maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.

In de Vredesweek zijn daarom dit jaar twee oecumenische diensten: de eerste op zondag 13 september om 10.00 uur in de Protestantse kerk, de tweede op zaterdag 19 september om 19.00 uur in de Matthiaskerk. In beide diensten gaan ds. De Reus en Lia Spiegeler voor. Het thema is ‘Vrede verbindt verschil’.

Meer berichten