Logo deteylinger.nl

Quiz bij SOS: Wat is een Sassemse Bilkert?

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim heeft een tweede quiz over oud-Sassenheim samengesteld. Donateurs hebben de quiz al per email ontvangen. Inmiddels staat deze ook online en is deze ook te vinden op de website van de stichting. Met de quiz wil de SOS in contact blijven met zijn donateurs, die vanwege de coronamaatregelen de gebruikelijke bijeenkomsten niet kunnen bijwonen. De quiz kan door iedereen worden ingevuld, ook niet-donateurs. De beste vijf inzendingen ontvangen een prijs.

De eerste quiz is gewonnen door de heer Horsthuis uit Noordwijkerhout. Ook nu staan er weer leuke vragen tussen, zoals: hoeveel keer heeft Sassenheimer Piet van der Lans als amateurwielrenner een Nederlandse titel behaald of wat is een Sassemse Bilkert. Bij elke vraag staan drie antwoorden vermeld, waarvan er een de juiste is. Als over oude Aschpotters wordt beschikt, kunnen de juiste antwoorden gevonden worden in de nummers 36 tot en met 46.

Antwoorden inzenden

De sluitingsdatum voor inzenden van de antwoorden is 15 oktober. De antwoorden kunnen gemaild worden naar quiz@stichtingoudsassenheim.nl of in een envelop in de witte buitenbrievenbus worden gedaan aan het hek van De Coy, het onderkomen van de SOS aan de Kagerdreef 72.


Toeslag voor inwoners met minimuminkomen

Teylingen n Inwoners vanaf 21 jaar, die langer dan 12 maanden aangewezen zijn op een minimuminkomen, kunnen vanaf 1 oktober 2020 aanspraak maken op de Individuele Inkomenstoeslag. De toeslag vervangt de regelingen Persoonsondersteunend Budget en Inspanningspremie. Nieuw is dat pensioengerechtigden nu ook aanspraak kunnen maken op de toeslag en dat de inkomensgrens is verhoogd.

Langdurig rondkomen van een minimuminkomen is een behoorlijke uitdaging. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langer dan 12 maanden aangewezen zijn op een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.

Met deze regeling wil het college zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Teylingen kunnen meedoen en voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Wethouder Arno van Kempen: "We willen dat onze inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Mensen die langdurig moeten rondkomen van een minimuminkomen hebben daarbij extra steun nodig. Met de verruiming van de regeling willen we meer mensen die steun bieden. We bieden nu ook ondersteuning aan pensioengerechtigden, en wat veel inwoners niet weten is dat werkenden met een laag inkomen ook aanspraak kunnen maken. Doordat er nu één regeling is maken we de hulp overzichtelijker en tegelijkertijd voor een grotere groep toegankelijker."

Inwoners die willen weten of ze aanspraak maken op de individuele inkomenstoeslag, kunnen contact opnemen met de ISD Bollenstreek. Telefonisch contact via 0800 95 67 000, of kijk op https://www.isdbollenstreek.nl/Inkomen_participatiewet/Inkomen/Actuele_bedragen....

Meer berichten