Logo deteylinger.nl
Foto: pr

Sophia Scholen naast katholiek en protestant ook neutraal

Sophia Scholen, van oudsher katholiek en sinds de overname van PCPO ook protestant, geeft steeds meer invulling aan haar derde grondslag ‘algemeen bijzonder’, wat levensbeschouwelijk neutraal is.

Scholen voor algemeen bijzonder onderwijs zijn niet gebonden aan één bepaalde levensbeschouwelijke stroming, maar zijn in die zin neutraal. Al sinds eind 2017 heeft Sophia Scholen zich statutair ten doel gesteld om, naast de zorg voor  katholiek en protestants onderwijs, ruimte te bieden aan dergelijke scholen. Sinds vorig jaar geeft ze ook invulling aan dat doel en wijzigde ze de Montessorischool Noordwijk en de Buitenplaats in Warmond van katholiek in algemeen bijzonder. Onlangs is de Avonturier in Voorhout overgegaan van katholiek naar algemeen bijzonder en in haar nieuwe koersplan staat het doel dat er ook een vierde school komt die neutraal is. Met deze wijzigingen van de grondslag hebben in alle gevallen de medezeggenschapsraad van de school en de Raad van Toezicht van de stichting ingestemd, waarna de minister van onderwijs goedkeuring heeft gegeven. 

De Duin- en Bollenstreek heeft een rijke katholieke historie en Sophia Scholen past daarbij. Het College van Bestuur stelt wel vast dat de samenstelling van de inwoners en de onderwijsbehoeften van ouders wijzigen. Daarom streven ze naar een grotere verscheidenheid in onderwijsconcepten en ook in denominaties. Het identiteitsbeleid is gemoderniseerd. Op alle 28 scholen zijn leerlingen van alle gezindten welkom. ‘We dringen geen geloofsovertuiging op en sluiten ook geen religie uit.’

Meer berichten