De drie besturen in de St. Bartholomeuskerk. | Foto: PR.
De drie besturen in de St. Bartholomeuskerk. | Foto: PR.

De handen ineen voor het rijke erfgoed van Teylingen

Algemeen

In elk van de drie dorpen van Teylingen is al meerdere decennia een geschiedkundige vereniging actief. Gebaseerd op de historie van het dorp hebben ze elk hun eigen karakter en werkzaamheden. 

Het gemeentebestuur herkent de waarde van lokaal erfgoed, gebouwd en onbebouwd, materieel en immaterieel. De voormalig verantwoordelijk wethouder Arno van Kempen, heeft de drie historische verenigingen gevraagd om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen voor het behoud van dit erfgoed en de communicatie erover richting inwoners. Voor de uitvoering van die gezamenlijke plannen is ook een gemeentelijk subsidie. Een en ander heeft geresulteerd in samenwerking bij de organisatie van Open Monumenten Dagen, de plaatselijke archeologie en het beschikbaar maken van informatieborden bij belangrijke gebouwen en plaatsen. De drie verenigingen zijn tevens als adviseur betrokken bij de gemeentelijke Erfgoedcommissie. 

Eén keer per jaar ontmoeten de bestuursleden van de drie verenigingen elkaar voor overleg en om het bestaande netwerk te versterken. Vorige week was de Historische Kring Voorhout (HKV) gastheer voor de bestuursleden van de Stichting Oud Sassenheim en het Historisch Genootschap Warmelda. Na een bijeenkomst in De Roef was er specifieke aandacht voor de geschiedenis van de Voorhoutse Kleine Kerk. Het Boerhaavehuis, het kerkje, het baarhuisje en de scheidingsmuur zijn rijksmonumenten in bezit en beheer van de Protestantse Gemeente van Voorhout. De R.K. St. Bartholomeuskerk werd in 1884 ingewijd en draagt op een aantal plaatsen de handtekening van verschillende pastoors die de parochie als herder gediend hebben. 

Bestuursleden zonder hoogtevrees konden de kerktoren beklimmen, een mogelijkheid waar de meeste aanwezigen gebruik van maakten.

Met dit bezoek is de samenwerking tussen de drie geschiedkundige verenigingen weer versterkt, hetgeen ten goede komt van alle erfgoed dat Teylingen rijk is. Inwoners kunnen voor meer info naar het HKV-café in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat in Voorhout op elke tweede woensdagmiddag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur.

Uit de krant