Afbeelding
Foto: pr

Levering elektriciteit niet meer altijd zeker

Algemeen

Inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen moeten rekening houden met het feit dat in de komende jaren de levering van elektriciteit niet meer altijd zeker is. Dat zegt een vertegenwoordiger van Liander, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de distributie van elektriciteit. Hij gaf een presentatie aan de raadscommissie in Hillegom over de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie.

Door Jos Draijer

Om de doelstelling van deze gemeenten te halen om in 2030 van gas naar elektriciteit te zijn omgeschakeld, zal dat in de uitvoering de nodige krachtsinspanningen vergen van Liander. De netcapaciteit voor de levering van elektriciteit moet omhoog om congestie – een tekort aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet – te voorkomen. Onderstations zullen verplaatst moeten worden. Kortom, het capaciteitsnet voor elektriciteit zal flink op de schop moeten. Maar in de uitvoering daarvan loopt Liander tegen praktische problemen aan die de werkzaamheden kunnen vertragen, namelijk gebrek aan ruimte, materiaal en personeel. Vooral grootverbruikers, doorgaans bedrijven, kunnen als eerste daar het nodige van merken, zoals langere wachttijden. Maar ook grote nieuwbouwplannen kunnen hiermee te maken krijgen. Voor individuele huishoudens ligt dat minder voor de hand.

Gebruik spreiden

Feit is dat leveringszekerheid van elektriciteit onder druk komt te staan de komende jaren en er mogelijk maatregelen komen om het gebruik van elektriciteit tijdens piekuren te vermijden en dat gebruik meer te spreiden over een heel etmaal. 

Een maatregel die raakt aan de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers.

Uit de krant