Roodborsttapuit met larve van langpootmug in krentebloesem.
Roodborsttapuit met larve van langpootmug in krentebloesem. Foto: Bert Ooms

Broedseizoen begint in het Hollands Duin

Duurzaam & Groen Regio

In maart starten veel dieren met het bouwen van nesten. Ook worden de eerste jongen al geboren. Om de prille ouders en hun pasgeboren kroost niet te verstoren, gelden er in de duingebieden van Staatsbosbeheer voor korte tijd andere regels. Vanaf woensdag 15 maart moeten de honden weer worden aangelijnd. Vanaf die datum worden de Coepelduynen zelfs geheel afgesloten voor publiek. Op 15 augustus mag de hond weer los en gaan de hekken van Coepelduynen weer open.

Veel vogelsoorten die wij in de duinen tegenkomen bouwen in de lente hun nest. Deze nesten worden gebouwd op allerlei plekken: in een struik, op de grond of in de holte van een boom. Dit gebeurt meestal in het grootste geheim, om aan de aandacht van roofdieren te ontsnappen. Wist u dat veel vogels, die in het duin hun jongen proberen groot te brengen, in de winter in Afrika verblijven? Zij komen speciaal naar het Hollands Duin om te zorgen voor nageslacht.
In de loop van de lente worden ook de kalfjes van het ree geboren. Deze kalfjes drukken zich vaak tegen de grond aan om aan de aandacht van roofdieren en mensen te ontsnappen. Als we al deze dieren rust geven, hebben hun jongen een kans om te groeien.

Honden aan de lijn
“Helaas constateren wij ieder jaar opnieuw dat dieren slachtoffer worden van loslopende honden”, aldus boswachter Joël Haasnoot. “Om die reden moeten vanaf 15 maart de honden weer aan de lijn. De boswachters van Staatsbosbeheer zullen hier toezicht op houden. Wanneer uw hond in het broedseizoen toch los loopt, kan een bekeuring van € 104,- het gevolg zijn. Als geconstateerd wordt dat uw hond achter de wilde dieren aan rent, dan kan dit bedrag zelfs vele malen hoger zijn.”
In deze omgeving is er aantal plekken waar de hond wel los mag lopen in het broedseizoen. Dit is bijvoorbeeld een aantal delen van het strand, de ‘Trimbaan’ in Noordwijk en de losloopgebieden ten noordoosten en ten zuiden van de Coepelduynen.

Coepelduynen gesloten
Zoals ook buiten het broedseizoen zijn wandelen, fietsen en paardrijden alleen toegestaan op de daarvoor bestemde paden en gemarkeerde routes. Het beschermde natuurgebied Coepelduynen (tussen Noordwijk en Katwijk), waar buiten het broedseizoen vrij gestruind mag worden, wordt van 15 maart tot 15 augustus helemaal afgesloten voor bezoek vanwege de vele kwetsbare plant- en diersoorten. Het fietspad aan de zeekant en de wandelroute rondom Coepelduynen blijven wel open voor publiek. Honden mogen hier ook loslopen.
Bij de ingangen van alle gebieden van Staatsbosbeheer staan borden met toegangsregels. Staatsbosbeheer wil mensen zoveel mogelijk laten genieten van onze mooie natuurgebieden. Om tegelijkertijd de natuur de benodigde rust te kunnen geven, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Zo zorgen we samen voor de mooie natuur van het Hollands Duin en kunnen we er nu en in de toekomst van blijven genieten.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant