Geboren in Voorhout, altijd Voorhouter gebleven
Logo deteylinger.nl
Een kijkje in de knipselboeken van Frans van Dam.
Een kijkje in de knipselboeken van Frans van Dam. (Foto: pr.)
Voorhout

Geboren in Voorhout, altijd Voorhouter gebleven

  Historie

Voorhout • Van de kinderen van F.C. (Frans) van Dam ontving de Historische Kring Voorhout (HKV) eerder dit jaar een groot aantal knipselboeken. De inhoud betreft een variatie aan onderwerpen, die allemaal betrekking hebben op Voorhout. 

Frans van Dam is in 1937 in Voorhout geboren, in een gezin met elf kinderen. Zijn geboortehuis stond aan de Herenstraat, op de plek waar nu de HEMA is gevestigd. Dertien mensen huisvesten betekende dat de negen jongens met z’n allen in tweepersoons bedden op zolder sliepen. 

27 mappen met knipsels

Na zijn huwelijk met de ook in Voorhout geboren Coby van Egmond ging het echtpaar in Sassenheim wonen. Maar Voorhout zat in hun bloed en is daar niet meer uit verdwenen. Door de jaren heen knipte Frans alles wat met zijn geboortedorp te maken had uit. Hij plakte het, geordend in boeken, in. Zo zijn er knipselmappen die oude en minder landkaarten bevatten, met foto’s van vroeger, met overzichten van huizen die te koop geweest zijn, enzovoorts, 27 mappen in totaal.

Kenniscentrum

Na het overlijden van Frans en zijn echtgenote wisten de in Sassenheim geboren kinderen wel raad met de knipsels. Ze zijn aangeboden aan de HKV en door deze vereniging dankbaar in ontvangst genomen. Ze staan nu in de kast van de Oosthoutzaal in het Kenniscentrum. Klaar om tijdens het HKV-café door belangstellenden doorgebladerd te worden. 

HKV-café in september

Hopelijk zal vanaf september het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat weer bezocht kunnen worden op elke tweede woensdagmiddag en laatste zaterdag van de maand. Afhankelijk van de situatie met de pandemie zijn belangstellenden dan weer welkom.

Het eerstvolgende geplande HKV-café is op woensdag 9 september. De deur is om 14.00 weer open voor een praatje, een kijkje in de knipsel- en andere boeken en natuurlijk een kopje koffie of thee. Als we allemaal de nodige voorzichtigheid betrachten en de geldende maatregelen in acht nemen kan er dan een stapje gemaakt worden naar een normaler verenigingsleven.

Meer berichten