Logo deteylinger.nl
Leerlingen van het Rijnlands Lyceum maken hun schoolexamens in sporthal De Korf, normaal gesproken zijn hier alleen de centrale eindexamens, zoals op de foto van vorig jaar te zien is.| Foto: archief
Leerlingen van het Rijnlands Lyceum maken hun schoolexamens in sporthal De Korf, normaal gesproken zijn hier alleen de centrale eindexamens, zoals op de foto van vorig jaar te zien is.| Foto: archief (Foto: MV)
Sassenheim

Schoolexamens laatste horde op weg naar diploma

  Onderwijs

Teylingen • Eindexamenleerlingen maken dit jaar geen centrale examens vanwege de corona-maatregelen. Hun schoolexamens tellen als eindcijfer, waarna wordt bepaald of ze slagen. Bij het Rijnlands Lyceum Sassenheim kruipen leerlingen voorlopig voor het laatst de middelbare schoolbanken in. 

In sporthal de Korf storten zij zich op hun schoolexamens. Daarvoor zijn de nodige maatregelen genomen: leerlingen mogen alleen komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben, moeten hun handen bij binnenkomst in de sporthal desinfecteren,en kunnen niet naar het toilet.

KTS heeft alle examens al binnen

Bij de KTS zijn alle schoolexamens al afgerond voor de schoolsluiting, zegt directeur Ton de Groot. "Wij waren er klaar voor om met de landelijke praktijk- en theorie-examens te beginnen. Deze zijn echter door de overheid ingetrokken. De eindcijfers worden nu samengesteld uit de in de loop van de afgelopen twee jaar behaalde schoolcijfers voor praktijktoetsen en proefwerken/tentamens. Dit betekent niet dat alle leerlingen nu al geslaagd zijn. Er zijn nog een aantal leerlingen die een toets moeten inhalen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Dit gebeurt vaak digitaal. Elke leerling dient het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) volledig te hebben afgerond."

En er zijn nog meer voorwaarden: "Verder kunnen wij de definitieve eindcijfers pas vaststellen, nadat ons leerlingadministratieprogramma is aangepast aan de nieuwe regelgeving. Pas dan kunnen wij de eindcijfers vaststellen en doorsturen naar het ministerie."

Op 4 juni het verlossende telefoontje

Bij de KTS horen de examenleerlingen op 4 juni of ze geslaagd of gezakt of nog opgaan voor de zogenaamde 'resultaatverbeteringstoets', een soort herexamen. De leerlingen in de theoretische leerling (VMBO) mogen twee vakken herkansen. De Basis- en Kaderleerlingen mogen naast twee theorievakken ook nog een praktijkvak herkansen. 

Meer berichten