Logo deteylinger.nl
Trotse gezichten op het podium bij de kick-off van de Economische Agenda.
Trotse gezichten op het podium bij de kick-off van de Economische Agenda. (Foto: Willem Krol)

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek van start gegaan

  Politiek

REGIO • Storm en regen beukten op de kust van Noordwijk, maar dat kon de feestelijke aftrap voor de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek in Hotels van Oranje niet verstoren. Ruim 130 vertegenwoordigers van ondernemingen, gemeentelijke/provinciale bestuurders en maatschappelijke organisaties waren bijeengekomen om de overgang van voorbereiding naar uitvoering van die Economische Agenda te markeren.

Door Jos Draijer

Commissaris van de Koning (CdK) in Zuid-Holland Jaap Smit en landelijk voorzitter van VNO/NCW Hans de Boer waren gekomen om het belang van de Economische Agenda voor de streek te onderstrepen.

Jaap Smit prees de succesvolle samenwerking bij de totstandkoming van deze Economische Agenda. "Het laat zien dat men in de Duin- en Bollenstreek ook groot kan denken. De provincie Zuid-Holland wil daarom de hand uitsteken om met een gebiedsgerichte aanpak deze regio te ondersteunen", aldus Smit.

Hans de Boer noemde de Duin- en Bollenstreek een 'topregio in een topland Nederland'. "De bloembollenexport, ESTEC als hightechcentrum van innovatie, de geografische ligging, het woonklimaat, de lage werkloosheid dragen daar veel aan bij."

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor risico's zoals de economische gevolgen van een Brexit; over ruim een jaar al. De sectoren Transport en Logistiek, Visserij, Bloemen en Bollen kunnen daardoor hard geraakt worden. Reden om Nederlandse ondernemers wakker te schudden. VNO/NCW komt daarom in januari met een campagne, aldus de Boer. Daarnaast moeten volgens hem de inspanningen opgevoerd worden om bedrijven uit Engeland hierheen te halen en zou er een overgangsperiode van drie jaar moeten komen.

Het startmoment van de uitvoering van de Agenda werd geïllustreerd met een videopresentatie van Peter Berg Filmproducties over de projecten van de Economische Agenda, en geformaliseerd door het zetten van handtekeningen door de wethouders Economische Zaken van de vijf deelnemende gemeenten en de voorzitter van VNO/NCW Rijnland. Deze video is onder meer te zien op www.lissernieuws.nl en www.dehillegommer.nl.

Meer berichten