Logo deteylinger.nl
Foto: piet de boer

'Noordwijk is en doet altijd lastig'

  Politiek

politiek • 'Dicht getikt' noemde raadslid Maarten van Welie (CDA) uit Teylingen de mogelijkheden tot samenwerking met Noordwijk en Noordwijkerhout. Hij deed zijn uitspraak op persoonlijke titel tijdens de commissievergadering Ruimte van de gemeente Noordwijkerhout op 16 januari. In een gesprek met Het Noordwijkerhouts Weekblad nuanceert hij zijn uitspraak. Het gaat vooral over de samenwerking met Noordwijk. In Noordwijk is de houding vergelijkbaar met de VS: Noordwijk first.

Door Piet de Boer

Maarten van Welie, nummer drie van de CDA in Teylingen bij de komende verkiezingen, verbaasde zich over de geringe wil tot samenwerking over duurzaamheid. Teylingen krijgt een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen, een platform voor duurzaamheidsinitiatieven van burgers. Het ligt voor de hand dat plaatsen in de bollenstreek hierin gaan samenwerken. Teylingen is ambtelijk gefuseerd met Hillegom en Lisse (HLT-Samen). Ook deze gemeenten haakten af. Zij waren nog niet zover. Noordwijk is dan een logische kandidaat. Samenwerking met Noordwijk is echter moeilijk, volgens Van Welie. Hij ziet een overeenkomst met de Amerikaanse gesloten houding voor samenwerking. ''Het is Noordwijk first.'' Maarten van Welie legt uit: ''Ze doen mee als het goed is voor Noordwijk. Niet goed voor Noordwijk, dan kan iedereen de boom in. "Noordwijkerhout treft geen blaam", benadrukt Van Welie. "Met Noordwijkerhout zijn geen problemen, noch bestuurlijk, noch ambtelijk. Het is altijd Noordwijk dat 'lastig is en lastig doet'". Hij sluit dan ook niet uit dat Noordwijk moeilijk gaat doen over de regiomarketing. Een onderdeel van de Economische Agenda. "Dat ligt daar heel gevoelig", weet hij. Is de fusie met Noordwijk dan wel logisch voor Noordwijkerhout? Voor Maarten van Welie ligt de fusie geografisch voor de hand, "maar qua cultuur past Noordwijkerhout beter bij Teylingen en Lisse."

Meer berichten