Vorig jaar zijn zeven auto's gestolen bij Station Sassenheim, alle keren nog voordat het nieuwe parkeerdek er stond. | Foto: archief
Vorig jaar zijn zeven auto's gestolen bij Station Sassenheim, alle keren nog voordat het nieuwe parkeerdek er stond. | Foto: archief

Lokauto in de strijd tegen toename autodiefstal

Politiek

Teylingen • In 2017 is onder leiding van burgemeester Carla Breuer in samenwerking met de partners een toolbox ontwikkeld die ingezet wordt in de stijd tegen autodiefstal en –inbraak. De toolbox is ontwikkeld voor het hele district. Een van de middelen uit de toolbox is de inzet van een lokauto, die sinds kort voor Teylingen beschikbaar is. De politie zal deze op het meest optimale moment inzetten.

Door Nico Kuyt

Dit maakt B&W bekend op vragen van voormalig raadslid Marlies Volten (VVD). Zij vroeg zich onlangs af waarom in Teylingen, in tegenstelling tot het landelijke beeld, het aantal voertuigdiefstallen in 2017 fors is gestegen naar 21, terwijl dat aantal in 2016 nog 9 was. Maatregelen worden genomen. Naast de lokauto onderzoekt de politie op dit moment ook de mogelijkheid om zogeheten 'Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) camera's' te plaatsen op de hoofdwegen. Om zo de boel beter in de gaten te houden. Daarnaast wordt er de komende tijd in de omgeving van station Sassenheim extra gecommuniceerd over autodiefstallen en –inbraken door middel van flyeracties, posters en spandoeken. De gemeente en politie zetten tevens extra surveillance door politieagenten en Boa's in, waarbij afspraken over toezicht met NS/Prorail worden gemaakt. Met een bepaalde regelmaat wordt het flexteam van de politie ingezet om observaties uit te voeren om daarmee de kans op een heterdaadje te vergroten.

Toename 

Een groot aantal van de diefstallen en de toename ervan, zowel bij het station als elders in de gemeente, zijn zeer waarschijnlijk terug te brengen naar een mobiele dadergroep buiten ons gebied. Door de ligging van Teylingen, direct aan de A44 en daarbij nog het stationsgebied, is de gemeente een uitgelezen plek om hun slag te slaan. Dit verklaart zeer waarschijnlijk het hoge aantal diefstallen in 2017, zo geeft de politie aan.

Navigatie

In 2017 heeft negentien keer een diefstal van een voertuig plaatsgevonden in Teylingen. Hiervan is zeven keer een voertuig gestolen vanaf de parkeerplaats van station Sassenheim, waarvan zes in de maand april. De zeven voertuigdiefstallen in 2017 hebben allemaal plaatsgevonden voordat de bouw van het parkeerdek bij station Sassenheim is gestart. Nadat het parkeerdek is gerealiseerd hebben er geen voertuigdiefstallen meer plaatsgevonden in 2017. Wel zijn aangiftes gedaan van diefstallen uit voertuigen waarbij het ging om heel specifieke zaken als navigatiesystemen, bijvoorbeeld de ingebouwde varianten uit de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda.

Uit de krant