Gemeenteraad neemt Kadernota aan | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Teylingen

Gemeenteraad neemt Kadernota aan

  Politiek

Teylingen • De gemeenteraad heeft vorige week unaniem de Kadernota voor de komende jaren aangenomen. Er werden geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Wel een groot aantal moties die al dan niet werden aangenomen of weer ingetrokken. De Kadernota is de opmaat voor de in het jaren samen te stellen Begroting, wat het belangrijkste stuurmiddel is voor de raad.

Door Nico Kuyt

Het meerjarenperspectief voor de jaren tot aan 2023 laat naar schatting een tekort zien die oploopt tot een miljoen euro. "Wij zijn er aardig over aan het balen, maar we moeten cool blijven," meende wethouder Bas Brekelmans. Het is onder andere een afwachten hoeveel de bijdrage voor de gemeente uit het Rijk gaat worden, de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Die uitkomst komt in september en laat altijd fluctuaties zien.

Multifunctionele accommodatie in Voorhout

Ondanks dat er afgesproken was alleen moties in te dienen die betrekking hadden op de Kadernota, viel de gemeenteraad toch wel een beetje in de zonde. Sommigen moties haalden nipt de streep, zoals eentje voor een onderzoek naar een multifunctionele accommodatie in Voorhout van D66, CDA en GroenLinks. De accommodatie moet dienen als een dorpshart waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samenkomen voor bijvoorbeeld ontspanning en culturele en educatieve activiteiten. Het aantal inwoners van Voorhout blijft toenemen door de bouw van woningen en het aantal voorzieningen op divers gebied sluit volgens de indieners niet aan op de behoefte.

Zorg

Unaniem gingen de handen van de raad omhoog over een D66-motie voor een versnelling van innovatie in de zorg door het als eis bij contracten innovatie mee te nemen. Het CDA kreeg een meerderheid voor een start met een praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd in Teylingen, zodat er sneller hulp wordt geboden en dat er minder doorverwijzing was naar de specialistische jeugdhulp. Een monitor voor het sociaal domein, een motie van GroenLinks, haalde het eveneens. Maar een CDA-motie over de speeltuin aan Willem Barthoenstraat in Voorhout, struikelde.

Niet alle moties gesteund

En de moties bleven maar komen. Aangenomen werd eentje van de VVD over alleen die nieuwe beleidsvoorstellen op te nemen die gefinancierd worden door het schrappen van oud beleid, het realiseren van extra inkomsten en/of kostenreductie in de gelijke omvang van het voorgestelde nieuwe beleid. Een ruime meerderheid vond deze van GroenLinks over leningen bij de Bank Nederlandse Gemeente ook oké. Echter eentje van het CDA over een subsidiespecialist kon, ondanks het werk van samenstellen, de prullenbak in. De raad koos er niet voor. De raad zwoegde door naar motie 12, ditmaal van CDA en GroenLinks over het inzichtelijk maken van CO2 uitstoot in Teylingen en die werd unaniem gedragen. Aangenomen werd ook een motie van GroenLinks over een strategisch adviseur duurzaamheid. Hetzelfde lot trof deze van de VVD over het agenderen van een trap-op-trap-af bij de begroting van gemeenschappelijke regelingen met deze van de gemeente. Een verbod voor reclameborden, de kaasschaaf maar af te schaffen en te besparen op inhuur van externen, een drietal moties die door de ChristenUnie nog op een holletje werden ingediend, haalden het allemaal niet.

Nadat de vergadertijd naar de vier uur neigde en na twee schorsingen kon de raad de verhandeling afsluiten. B&W kan aan de slag om in het najaar met een begroting te komen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>