Logo deteylinger.nl
<p>Het parkeerterrein bij de voormalig Plus-supermarkt aan de Herenstraat.&nbsp;</p>

Het parkeerterrein bij de voormalig Plus-supermarkt aan de Herenstraat. 

(Foto: MV)
Voorhout

Commissie buigt zich over problemen met parkeren

  Politiek

Voorhout • De raadscommissie Ruimte gaat op dinsdag 30 maart spreken over de parkeerproblematiek in het centrum van Voorhout. De fracties van CDA en VVD hebben om agendering gevraagd.

Door Nico Kuyt

De parkeerproblemen in het centrum van Voorhout zijn volgens beide fracties toegenomen door het plaatsen van een slagboom op het parkeerterrein door de eigenaar van de oude Pluslocatie aan de Herenstraat. De locatie staat te koop en de eigenaar wil het integraal met het parkeerterrein aanbieden. Het zorgde wel voor een petitie met ruim 200 handtekeningen die door de bewoners aan de gemeenteraad werden aangeboden. Beide fracties zijn van mening dat gekeken moet worden naar oplossingen voor de parkeerproblemen, zoals bijvoorbeeld het verminderen van het aantal blauwe zones in de directe omgeving. Zij verzoeken B&W om in overleg met het burgerinitiatief te bezien welke (tijdelijke) maatregelen er genomen kunnen worden om de parkeerdruk te verminderen. 

Meer berichten