Logo deteylinger.nl
<p>Kleen4Care aan de s-Gravendamseweg in Voorhout.</p>

Kleen4Care aan de s-Gravendamseweg in Voorhout.

(Foto: pr./ Facebook Kleen4Care)
Voorhout

Commissie unaniem voor komst van nevenvestiging Leo Kannerschool

  Politiek

Voorhout • De raadscommissie Welzijn verklaarde maandag zeer verheugd te zijn om formeel een klap te kunnen geven op de nevenvestiging van de Leo Kannerschool voor primair onderwijs bij jeugdhulpvoorziening Kleen4Care. Hier wordt begeleiding geboden aan jeugdigen, die op hun eigen school zijn uitgevallen.

Door Nico Kuyt

De nevenvestiging biedt al enige tijd onderwijs op de locatie, maar de Onderwijsinspectie constateerde dat deze situatie nooit was geformaliseerd en ook diende te worden om bekostiging voor de leerlingen te behouden en daarmee het voortbestaan van de vestiging. Vorig jaar diende de Leo Kanner al een aanvraag in, maar die moest de gemeenteraad weigeren omdat de juiste procedure door de school niet was doorlopen. De aanvraag was niet in lijn met regionale afspraken en er was onvoldoende overleg gepleegd met de samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. In zulke verbanden zijn alle schoolbesturen uit de regio vertegenwoordigd en zorgen voor een afstemming van het aanbod. Wethouder Arno van Kempen is daarop met de partijen in gesprek gegaan om te bekijken of een oplossing mogelijk is en een overeenstemming werd bereikt. Er zijn ook gesprekken gevoerd met het voortgezet onderwijs, maar met hen is nog geen overeenstemming bereikt over het tevens starten van een nevenvestiging bij Kleen4Care. De raadscommissie kon zich maandag unaniem scharen achter het verlenen van de benodigde instemmingsverklaring. De gemeente krijgt daarmee een huisvestingsplicht voor de school. Wel vonden de fracties het jammer dat er nog geen overeenstemming is bereikt met het voortgezet onderwijs. De wethouder gaf aan dat de gesprekken wat hem betreft daartoe gewoon doorgaan.

Meer berichten