Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Sassenheim

Burgercomité Teylingen Noord is bezorgd

  Politiek

Teylingen • Het Burgercomité Teylingen Noord heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd om hun zorgen bekend te maken. Het comité wil geïnformeerd en betrokken worden in de ontwikkelingen rond de provinciale weg N443.

door Nico Kuyt

Het comité heeft al diverse malen ingesproken in de raadscommissie Ruimte en een mails naar de gemeente gestuurd en zet zich in op ‘Niet meer, maar minder verkeer’. In het vervolg ontbeerde het een ‘constructieve samenwerking’, zo schrijft het comité. Met de vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen motie is de problematiek van de onhoudbare verkeersdrukte, de extreme belasting van de leefbaarheid in Sassenheim Noord en de in de bebouwde kom van Sassenheim door twee provinciale wegen complete afsluiting van de woonwijk Vogelbuurt, naar regionaal niveau gegaan. Diverse malen heeft het comité gevraagd om informatie en om betrokken te worden. “Achteraf nog meer vergeefs dan wij al hadden gevreesd. Wij zien ons geconfronteerd met een stand van zaken waar wij ons ernstig zorgen over maken.”

Het comité vraagt om opheldering wat de insteek van Teylingen naar de collega-bollenstreekgemeenten is geweest bij de opstelling van het mobiliteitsplan voor de Bollenstreek. “Ons is te verstaan gegeven dat in dat proces voor ons geen plaats is voor toelichting/participatie, laat staan co-creatie”, stelt het comité en vreest dat wanneer het plan er geen kennis van kan nemen. De visie van de Bollenstreek wordt doorgestuurd naar de regio Holland Rijnland, waar, in de ogen van het comité, geen democratische sturing en zeker geen begrenzing op van toepassing is en waar de provincie vervolgens maar al te graag haar voornemens op baseert en voor ‘lokale belangengroepen’ geen inspraak over mogelijk is. Het comité verzoekt de gemeenteraad om B&W te manen om inbreng te kunnen leveren.

Meer berichten