Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Cursus Politiek Actief: wegens succes verlengd

  Politiek

Teylingen • ‘Kennis maken met politiek en leren beïnvloeden’, ‘Uit belangstelling’ en ‘Iets met mijn politieke mening kunnen doen’. Allemaal redenen waarom de deelnemers zich hebben opgegeven voor de cursus Politiek Actief. In het voorjaar hebben 26 inwoners van Teylingen de cursus digitaal gevolgd en met veel plezier afgerond. Raadsadviseur Marjoleine van Egeraat: “Het is een aanstekelijk enthousiasme dat de deelnemers meebrengen, allen geïnteresseerd in hoe de lokale politiek werkt en hoe hij/zij eventueel kan bijdragen.”

Tijdens de laatste bijeenkomst werd de cursisten gevraagd om een pitch te geven over een onderwerp dat hen persoonlijk raakt of wat ze van de cursus hebben opgestoken. In de eerste cursusreeks viel op dat meerdere cursisten een lans braken voor meer samenwerking in (en ook met) de lokale politiek. Tijdens de tweede reeks kwamen veel onderwerpen aan bod die nu spelen binnen de gemeenteraad. Ook was er aandacht voor participatie en communicatie richting de inwoners.

Voor cursisten uit beide reeksen bleek de cursus een trigger om de eerste stap te zetten richting de politiek. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen gaven meerdere cursisten aan dat ze zich graag inzetten voor de lokale politiek, wellicht als raadslid. Al met al was iedereen erg te spreken over de cursus en over de gemeente.

Nieuwe reeks najaar 2021

Wegens succes zal een achtste cursusreeks worden georganiseerd in het najaar. De gemeenteraad organiseert de gratis cursus in samenwerking met ProDemos voor inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en actief zouden willen worden. Tijdens de cursus wordt antwoord gegeven op vragen als ‘wat kan een gemeenteraad voor haar inwoners betekenen?’ en ‘hoe vindt lokale besluitvorming eigenlijk plaats?’. Ook het opdoen van vaardigheden, zoals debatteren en overtuigen, maakt onderdeel uit van de cursus.

Programma

Data

Onderwerp

27 oktober

Introductie en kennismaking met uitleg over democratie

3 november

De gemeente – hoe werkt de gemeente?

10 november

De gemeenteraad – taken en rollen

17 november

Debatteren – leer debatteren en presenteren

24 november

Gemeentefinanciën, reflectie op een raadsvergadering en uitreiking certificaten

Aanmelden voor de nieuwe cursus

Wil je jouw interesse in de lokale politiek vergroten? Maak dan nu kennis met de lokale politiek en geef je op voor de cursus. De cursus wordt in principe fysiek gegeven mits de dan geldende coronamaatregelen dat toelaten. Aan de cursus kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Van deelnemers wordt verwacht om minimaal vier van de vijf cursusavonden bij te wonen.

Aanmelden kan voor 1 oktober bij Marjoleine van Egeraat via de telefoon of mail. Na je aanmelding wordt kort met je gesproken over je motivatie. Heb je vragen? Neem contact op via 06 – 4844 4375 of m.vanegeraat@raadteylingen.nl.

Meer berichten