Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Politiek

Gemeentelijke begroting was paar miljoen even kwijt

  Politiek

Teylingen • De begroting van Teylingen en de begrotingen van enkele bovengemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (GR), zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), Tijdelijke werkorganisatie jeugd (TWO) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG), blijken abusievelijk niet juist verwerkt te zijn. Dit zorgt voor een negatief effect op de begroting van dit jaar van circa 2 miljoen en volgend jaar 2,2 miljoen euro.

Door Nico Kuijt

De gemeente werkte deze zomer aan het opstellen van de meerjarenbegroting voor 2022 - 2025. Een nieuwe medewerker constateerde bij het uitwerken van het sociaal domein evenwel verschillen in de aansluiting met de begrotingen van een aantal GR’n. B&W moest in een naar de raad gestuurde memo: “helaas vaststellen dat voor deze GR’n de administratieve verwerking in onze gemeentebegroting onvoldoende transparant en zorgvuldig is geweest.” B&W betreurt dit en zegt toe er alles aan te doen om dit in de toekomst te voorkomen. Het levert een negatieve aanpassing op in de begroting voor dit jaar van 1.955.000 euro en volgend jaar 2.296.000 euro. B&W zal het negatieve effect voor dit jaar corrigeren en in de nog vast te stellen begroting voor 2022 voorstellen doen voor de dekking van het negatieve effect. B&W heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van deze aansluitingsverschillen in de toekomst te voorkomen. In het vervolg gaat een hogere ambtenaar en tevens meer ambtelijke medewerkers de administratieve verwerking behapstukken. B&W stelt voor om het euvel in de eerstvolgende raadscommissie Welzijn (4/10) te agenderen om daarmee de raadsleden in de gelegenheid te stellen erover met B&W in gesprek te gaan.

Meer berichten