Na 20 jaar als voorzitter, nam Matthieu van Winsen (l) afscheid.
Na 20 jaar als voorzitter, nam Matthieu van Winsen (l) afscheid. Foto: pr.

Matthieu van Winsen benoemt tot erevoorzitter SV Warmunda.

Sport Warmond

Warmond • Tijdens de algemene ledenvergadering van SV Warmunda op maandag 19 september is er een nieuw bestuur gekozen en komt er na meer dan twintig jaar een einde aan een tijdperk in SV Warmunda. Eén van de agendapunten was dit jaar het kiezen van een nieuw bestuur bij de vereniging. Maar liefst vier bestuursleden waren niet herkiesbaar, waardoor een verschuiving heeft plaatsgevonden.

Naast Matthieu van Winsen (voorzitter) namen ook Geco de Winter (penningmeester), Marcel Pont (facilitaire zaken) en Hennie van Velzen (waarnemend voorzitter) afscheid van de sportvereniging uit Warmond. Naast de eerdergenoemde aftredende bestuursleden heeft Maaike Oostdam (secretaris) aangegeven om haar aandacht volledig op de handbal tak te willen toeleggen waardoor de secretaris functie ook vacant werd. Door deze beslissingen zal er een geheel nieuw dagelijks bestuur verkozen worden.

Aangezien de bestuurswissel een omvangrijk agendapunt betreft op de algemene ledenvergadering was de kantine volledig gevuld met leden en vrijwilligers van de Warmondse vereniging. Het nieuwe bestuur werd voorgedragen door het bestuur en het nieuwe bestuur werd unaniem aangenomen door de aanwezige leden. Na het overhandigen van de voorzittershamer van Matthieu van Winsen aan de kersverse voorzitter André Bunders, werd er gelijk door de leden unaniem ingestemd om eretitels toe te bedelen aan de scheidende bestuursleden.

Hennie van Velzen werd benoemd tot lid van verdienste voor zijn inzet voor onder andere de herinrichting van het sportpark. Marcel Pont en Geco de Winter werden beide benoemt tot erelid. Marcel heeft zestien jaar verschillende bestuursfuncties uitgevoerd en Geco bekleedde twintig jaar de functie van penningmeester. Onder luid applaus werd Matthieu van Winsen na tweeëntwintig jaar bestuurstaken waarvan twee jaar penningmeester en de laatste twintig jaar als voorzitter benoemd tot erevoorzitter.

Het nieuwe bestuur zal vanaf heden gevormd worden door André Bunders (voorzitter), Martijn Hoeijmans (secretaris), Loek Vleeshouwers en Rob Heemskerk (penningmeesters), Maaike Oostdam, Brenda Schenk, Paul Smit, Paul Robbers en Marco van Kempen (algemeen bestuur).

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant