Logo deteylinger.nl
| Foto: pr.
| Foto: pr.
Teylingen van A tot Z

Teylingen van A tot Z

  Verenigingen

Teylingen • Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Stichting Present Bollenstreek
Opgericht: eind 2008
Aantal: zes vaste vrijwilligers, plus honderden eenmalige vrijwilligers

Wie zijn we en wat doen we?
Wij organiseren met zes vaste vrijwilligers dagprojecten voor groepen vrijwilligers. In 2016 waren dat 85 projecten. Dat zijn klussen voor kwetsbare mensen die dat om een of andere reden zelf niet kunnen. Of sociale projecten voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zo knappen we tuinen op voor gehandicapten, schilderen we een huis voor iemand uit de vrouwenopvang, organiseren we rolstoelwandelingen of een muziekavond voor ouderen of gaan vluchtelingen koken bij verstandelijk beperkten.

Waarom is het zo'n leuke stichting?
Omdat we altijd uitgaan van wat de vrijwilligersgroep wil is ieder project anders. Dat maakt het boeiend, uitdagend en leerzaam voor onszelf. Daarnaast is het vooral erg dankbaar werk; heel concreet worden mensen geholpen en die hulp wordt ook nog ingebed in het hulpverleningstraject door de professionele hulpverleners zodat onze hulp vaak "een staartje krijgt" in positieve zin.

Wat is jullie ambitie?
Wij willen graag groepen van Nederlanders en vluchtelingen samen inzetten om projecten te doen. Geweldig voor de integratie en goed voor het bouwen van bruggen! Die groepen worden begeleid door een van onze vaste vrijwilligers. Wij zoeken momenteel naar een of twee vrijwilligers die enthousiast en gemotiveerd deze groepen kunnen begeleiden.


Voor meer informatie zie: www.presentbollenstreek.nl of bel: 06 - 2016 4907
Bezoekadres s morgens di-wo-do: De Loft Lisse, Heereweg 345, 2161 CA Lisse.

Foto's van projecten zijn te vinden op: www.facebook.com/presentbollenstreek

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. 

Meer berichten