Logo deteylinger.nl
Foto: pr.

Cursus voor kinderen van ouders met psychische- en verslavingsproblemen

  Zorg & Welzijn

Regio • De KOPP/KVO cursus start op maandag 6 mei  in Leiden. Deze cursus is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar die een ouder hebben met psychische- en/of verslavingsproblemen. De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen.

Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders, vaak afgekort tot KOPP/KVO, merken veel van de problemen van hun ouders. In de KOPP/KVO cursus leren zij wat de ziekte van hun ouder inhoudt, en hoe zij er mee om kunnen gaan. Dit om te voorkomen dat de jongeren zelf problemen ontwikkelen. De jongeren kunnen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ook krijgen ze uitleg over verschillende psychiatrische diagnoses en over verslaving.

Praktische informatie

De KOPP/KVO cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten. Zowel de jongeren zelf als hun ouders of verwijzers kunnen de jongeren aanmelden, deelname is gratis. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject. Er is ook een eindgesprek.

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.rivierduinen.nl/agenda. Of bel naar 071 890 88 88 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd in samenwerking met de Brijder.

Meer berichten