Logo deteylinger.nl
Foto:
Warmond

Wandel mee met de Diabetes Challenge

  Zorg & Welzijn

Teylingen • Zorggroep Voorhout - Warmond doet mee aan de Nationale Diabetes Challenge 2021. Bij Zorggroep Voorhout – Warmond zijn huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, apotheken en psychologen aangesloten. Zij werken veel met elkaar samen om zo de zorg goed op elkaar af te stemmen. Belangrijk bij deze samenwerking zijn de waarden van Positieve Gezondheid, waarbij de focus niet ligt op klachten en gezondheidsproblemen maar op wat mensen wel kunnen en willen. Hoe veerkrachtig ben je als mens en wat maakt het leven betekenisvol. De Nationale Diabetes Challenge sluit hier mooi op aan.


De Nationale Diabetes Challenge is een bewezen effectieve wandelinterventie van de Bas van de Goor Foundation. Bij deze interventie werken professionals uit het zorg-, sport- en sociale domein samen om mensen (met en zonder diabetes) op een laagdrempelige manier in beweging te brengen. Gedurende 20 weken wandelen deze professionals één keer per week mee met een groep deelnemers om samen te werken aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. Samen wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en goed voor je gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld voor zowel mensen met diabetes, als zonder diabetes. Bewegen is namelijk goed voor iedereen. Op deze manier wordt stap naar een gezondere leefstijl gezet.


De precieze invulling van de Nationale Diabetes Challenge is op dit moment nog niet duidelijk vanwege Corona. In april wordt meer duidelijk hoe de Nationale Diabetes Challenge vorm gegeven zal worden. Tijdens de Challenge ontvangen deelnemers informatie over een de volgende thema’s; bewegen, voeding, ontspanning, slaap, gedragsverandering en volhouden.
Voorafgaand aan de Challenge wordt een fitheidstest afgenomen bij een fysiotherapeut. Na de Challenge wordt deze test opnieuw afgenomen zodat deelnemers kunnen zien of ze vooruit zijn gegaan. Door meer bewegen kunnen mensen hun gezondheid verbeteren.


Iedereen die interesse heeft is welkom. Meld u aan voor de Nationale Diabetes Challenge via https://www.nationalediabeteschallenge.nl/voorhoutwarmondop-stapnaargezondheid/.

Voor meer informatie, mail naar coordinator@zorggroepvoorhout.nl of bellen naar telefoonnummer 06-51102458. Kijk voor meer informatie op www.zorggroepvoorhout.nl.

Meer berichten