Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Gemeente wijzigt waardering mantelzorgers in 2022

  Zorg & Welzijn

Teylingen • Het college van B&W heeft besloten vanaf 2022 mantelzorgers op een iets andere manier te gaan waarderen. Mantelzorgers mogen volgend jaar kiezen tussen een VVV-bon of een bon van lokale ondernemers ter waarde van 100 euro. Jonge mantelzorgers krijgen voortaan een pluim, een bon van 30 euro, die besteed kan worden bij een lokale ondernemer naar keuze. 

Mantelzorgers in de gemeente Teylingen ontvingen tot nu toe steeds jaarlijks een VVV-bon van 100 euro als mantelzorgcompliment. Mantelzorgers zijn over het algemeen tevreden over de wijze van waarderen door de gemeente. Vanuit de gemeenteraad kwam echter de vraag of een mantelzorgpas een geschikte vorm van waardering zou zijn. Dit is een pas met een bedrag daarop, te besteden bij plaatselijke ondernemers. Om die reden zijn verschillende vormen van waarderen onderzocht en vervolgens is de nieuwe aanpak voor het mantelzorgcompliment vanaf 2022 opgesteld. 

Wethouder Arno van Kempen: “Ik vind het mooi dat mantelzorgers nu een keuze hebben in hoe ze gewaardeerd worden en dat we ook oog hebben voor de jonge mantelzorgers tot 18 jaar”.

Win-win voor mantelzorgers en ondernemers

De gemeente waardeert en erkent met het mantelzorgcompliment de inzet van mantelzorgers. Tegelijkertijd krijgt de gemeente hiermee de mantelzorgers beter in beeld, zodat meer communicatie en ondersteuning mogelijk is. Door lokale ondernemers te betrekken, stimuleert de gemeente dat het compliment in Teylingen wordt besteed. Ondernemers op hun beurt kunnen hiermee laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen. Het stimuleert ondernemers bovendien om oog te hebben voor eventuele mantelzorgers binnen hun eigen organisatie. 

Achtergrond

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 staat mantelzorgwaardering voor gemeenten als wettelijke taak benoemd. Hoe gemeenten dat invullen schrijft de wet niet voor, dat mogen zij zelf bepalen. Stichting Welzijn Teylingen voert het toekennen van de mantelzorgcomplimenten uit.

Meer berichten