Logo deteylinger.nl
Woordvoerder namens de bezorgde ouders, Evelyn Schuil-Vlassak, spreekt de commissie toe. | Foto: NK
Woordvoerder namens de bezorgde ouders, Evelyn Schuil-Vlassak, spreekt de commissie toe. | Foto: NK

Te vroeg voor nieuwbouw IKC

  Politiek

Sassenheim n De raadscommissie Welzijn vindt het nog te vroeg om aan wethouder Kees van Velzen een voorbereidingskrediet te geven om een locatie te zoeken voor de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Sassenheim. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en eventueel welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn.

Door Nico Kuyt

De meer dan 40-jarige basisschool De Kinderburg aan de Knorrenburgerlaan voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het schoolbestuur van de Sophia-scholen heeft onder andere door het dalende leerlingenaantal en op basis van een spreidingsplan voor de scholen, de wens uitgesproken om te komen tot een fusie van De Kinderburg en De Rank en wil op termijn afstand doen van het schoolgebouw van De Rank op de St. Antoniuslaan. De verkenningen hiervoor zijn gestart.

Lees verder in De Teylinger van woensdag 14 februari.

Meer berichten