Verzoek voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in deel Mariënstate
Logo deteylinger.nl
Foto: Pexels.com
Warmond

Verzoek voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in deel Mariënstate

  Politiek

Warmond • In januari heeft de ontwikkelaar een principeverzoek bij B&W ingediend om het gebouw Kompas Mariënstate tijdelijk als anti-kraak te mogen gebruiken voor de huisvesting van maximaal 21 arbeidsmigranten.

Door Nico Kuyt

In en rond het voormalige Groot Seminarie komt woningbouw. Mariënstate, het Kompas, wordt daarbij gesloopt. Het verzoek van de ontwikkelaar voor anti-kraak wordt op dit moment inhoudelijk door de gemeente getoetst en beoordeeld. Het beleid is om omwonenden bij dit plan te betrekken en participatie te plegen. Daarna neemt B&W een besluit over het verzoek.

De planning is dat op 3 juni het Integrale plan voor de ontwikkeling van het hele Groot Seminarie, waar het Kompas een deel uitmaakt, ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal het ontwerp van het bestemmingsplan op zijn vroegst in september ter inzage worden gelegd. Alles afhankelijk van hoe snel de procedure loopt. Een vergunning is wel inmiddels verleend voor Mariënhaven. Deze verbouwactiviteit kan worden uitgevoerd binnen het geldende bestemmingsplan en heeft geen verder besluit van de gemeenteraad nodig. Binnenkort start de bouw. Het bouwverkeer maakt daarbij uitsluitend gebruik van de Bisschopslaan en Mgr. Aengenentlaan, zoals ook bij de revitalisatie van Mariëngaerde is gebeurd.

Meer berichten