Afbeelding
Foto: MV

Raad geeft klap op visie voor Nieuw Boekhorst

Politiek Voorhout

Voorhout • Moet er misschien een buurtsuper komen in de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst? De meerderheid van de gemeenteraad vond dat vorige week geen gek idee. En moeten de daar te bouwen sociale huurwoningen eerst aangeboden worden aan de eigen bevolking? Dat kreeg zelfs unanieme instemming. Een ruime meerderheid stemde uiteindelijk in met de visie voor Nieuw Boekhorst.

Door Nico Kuyt

In het centrum van de nieuwe wijk zouden allerlei kleinschalige voorzieningen kunnen komen, zoals kleine horeca of een buurthuiskamer. B&W dacht in eerste instantie niet aan een buurtsuper. Maar dit stuitte bij de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte al op verzet. Volgens de PvdA kan een buurtsuper een positieve bijdrage leveren, zoals voor bewoners die slecht ter been zijn. Verder draagt het bij tot sociale contacten. Een ‘kletskassa’, zo hield Paul Witteman (PvdA) vorige week de raad voor. En na enig gepraat in de raadzaal schaarde een meerderheid zich achter het opnemen van de super in de visie. Maar niet de gehele fractie van het CDA. De VVD, Trilokaal en dissident Joep Derksen (CDA) stemden tegen en wezen naar afspraken om de winkels in de centra te versterken. In een stemverklaring stelde Derksen dat eerst moest worden bekeken of het wel nodig is. Er werd een verkeerde volgorde aangenomen en voorbijgegaan aan de belangen van ondernemers in de Herenstraat. Ook twijfelde hij aan de economische haalbaarheid. Ook voor Martijn van Duijvenbode (Trilokaal) was het te vroeg, maar verklaarde niet tegen een super te zijn.

Eigen inwoners

Om een groot deel van de sociale woningen eerst aan te bieden aan de eigen bevolking, dat gaf alleen over de tekst van de motie een wrijving. Het lokaal maatwerk voor de inwoners werd door alle fracties omarmd. Uiteindelijk konden de raadsleden zich vinden in de bewoording dat B&W zich ‘ten uiterste inspant’ om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor het in eerste instantie aanbieden van de nieuwe sociale huurwoningen aan inwoners van Teylingen. Volgens de regels is het namelijk mogelijk om 100 procent toe te wijzen aan hen die een sociale huurwoning achterlaten, de doorstromers dus. Daarnaast nog een 25 procent van de nieuwe huurwoningen toe te wijzen aan Teylingse starters.

Bus

Er volgde nog een motie met het verzoek aan B&W om te sturen op een HOV-bushalte op loopafstand voor de inwoners van Nieuw Boekhorst. Dit vond onder een meerderheid van de fracties een gunstig ontvangst. De provincie gaat er wel over, maar in gesprekken kan een extra HOV-halte actief onder de aandacht van de provincie worden gebracht. Ook werd een motie aangenomen over de parkeernorm bij de appartementen. En met dit alles kon de visie worden vastgesteld. Echter, PvdA en GroenLinks stemden tegen. “Wij vinden toch dat wij er teveel in hebben laten liggen op de gebieden groen, biodiversiteit en het totaal aantal gewenste woningen. Er viel het maximum uit te halen en dat doen wij nu niet”, zo verklaarde Don Verhoeff (GroenLinks), mede namens de PvdA, in een laatste stemverklaring.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant