Logo deteylinger.nl

Gemeenten werken samen in ondersteuning bij Wmo

Teylingen ♦ De vijf gemeenten in de Bollenstreek hebben een plan voor optimale ondersteuning via de Wmo ontwikkeld. Ze willen de toegang voor de Wmo beter laten aansluiten op Jeugd en Werk. Ook worden relaties gelegd tussen de Wmo en beleidsterreinen als volksgezondheid, sport, jeugd, participatie, cultuur en onderwijs. Daarnaast willen de gemeenten ervoor zorgen dat mensen met meerdere- of zeer complexe vragen vanuit verschillende disciplines soepel ondersteund worden. De plannen zijn bedoeld om de ondersteuning aan inwoners beter te stroomlijnen en te zorgen dat niemand tussen de wal en het schip belandt.

Dit staat in de 'Transformatieagenda 2017- 2018- Wmo en haar omgeving'. De colleges van B&W van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout stemden daar op 27 september mee in. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk behandelt de agenda deze week.

Wmo

Gemeenten zorgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat mensen die niet volledig zelfstandig thuis kunnen wonen de hulp en ondersteuning krijgen om dat wel mogelijk te maken. Daarnaast bieden gemeenten via de Wmo onder meer opvang, zoals vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Vast contactpersoon

In het plan krijgen huisartsen, praktijkondersteuners en andere partijen die hulpvragen signaleren een vast contactpersoon bij de gemeente. Bovendien stimuleren de gemeenten ook andere inwoners om hulpvragen in hun buurt te signaleren. Daarnaast worden de pilots met sociale (wijk) teams en lokale loketten geëvalueerd. Ook ontwikkelen de gemeenten voorstellen om gezondheidsachterstand terug te dringen. Hierdoor kunnen inwoners makkelijker deelnemen aan de samenleving.

Verbinder

De gemeenten organiseren hulp en ondersteuning via de Wmo dichtbij inwoners. Zo kunnen zij sneller laagdrempelige hulp aanvragen en kan de gemeente sneller reageren op signalen uit de buurt. Mantelzorgers krijgen extra ondersteuning, initiatieven waarin mensen elkaar helpen beter zichtbaar gemaakt, zodat inwoners daar beter bij kunnen aansluiten. De gemeenten faciliteren inwoners bij eigen maatschappelijke activiteiten. Bovendien worden gemeenten sowieso meer facilitator en verbinder van partijen en initiatieven dan dat zij zelf hiertoe steeds de aanzet doen.

De komende zes weken worden inwoners en zorg- en hulpverleners in de vijf gemeenten via een intensieve campagne benaderd om hun reactie op deze Transformatieagenda te geven. Eind van het jaar wordt de definitieve versie aan de gemeenteraden voorgelegd.

Meer berichten