Betere communicatie rond bouwprojecten | De Teylinger
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Betere communicatie rond bouwprojecten

  Politiek

Teylingen • B&W gaat in gesprek met inwoners, ontwikkelaars, bouwers, gemeenteraad en ambtelijke organisatie om te komen tot een betere communicatie bij bouwprojecten.

Door Nico Kuyt

De raadsfracties van D66 en PvdA hebben de kwestie aangezwengeld. Regelmatig komen er signalen binnen van inwoners over een voor hen onverwachte en ingrijpende veranderingen in de directe woonomgeving. Inwoners voelen zich overvallen en weten soms niet goed bij wie ze terecht kunnen. Zij voelen zich dikwijls overgeleverd aan de projectontwikkelaar en bouwer.

Serieus oppakken

B&W pakt deze zaak serieus op en wil een zo spoedig mogelijke verbetering van de situatie. Bij bouwprojecten moeten de inwoners goed en tijdig geïnformeerd worden, serieus worden genomen en waar mogelijk invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Oplossingsrichtingen als een klankbordgroep voor elk project, het aanstellen van een of meerdere omgevingsmanagers en het doorvoeren van een strengere weging van participatie en communicatie in aanbestedingsdocumenten, zijn volgens B&W heel goed denkbaar. In de communicatie moeten de onderlinge rolverdeling, afspraken en verantwoordelijkheden van de partijen wel duidelijk zijn en ook worden nagekomen. Maar eerst wil B&W in gesprek met de partijen. Zo staat een bijeenkomst gepland met een delegatie van de inwoners die de afgelopen tijd aandacht hebben gevraagd voor de communicatie rondom bouwprojecten, zoals Herenstraat, Overteylingen en Endepoellaan. Het burgerpanel wordt gepolst. Er komt een bijeenkomst met een aantal ontwikkelaars en uitvoerders. De raadscommissie Ruimte gaat zich erover buigen. En uiteindelijk moet het rond mei 2019 leiden tot een verbeterplan. Als de gemeenteraad akkoord gaat, volgt de invoering door B&W.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>