Logo deteylinger.nl

Draag Teylingen een warm hart toe

column • Tijdens een evenement komt een man naar de kraam van het Jacoba van Beierenfonds (JvBF). Hij krijgt vanuit verschillende hoeken verzoeken voor kleine donaties, maar wil dat anders gaan organiseren. Het zijn toch wel erg veel aanvragen en hoe bepaal je waar je wel of niet aan geeft? Met een jaarlijkse schenking aan het fonds hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken en kan hij tegelijkertijd toch geld doneren en bijdragen aan activiteiten in Teylingen. En een bijkomend voordeel: de schenking is (voor een deel) fiscaal aftrekbaar.

"Je kunt geld schenken aan goede doelen ver weg, maar het kan ook heel dichtbij," zegt Mary van Putten. Sinds dit voorjaar zit ze in het fondsbestuur met de portefeuille fondsenwerving. "Veel mensen hebben een warm hart voor de gemeente. Ze wonen hier al hun hele leven fijn en willen wat terug doen voor de samenleving. Met één fonds voor heel Teylingen zorgen wij dat het bij de juiste projecten terecht komt."

Al het geld dat het JvBF ontvangt wordt uitgegeven aan niet-commerciële aanvragen die in Teylingen worden gerealiseerd. "Het is daarom ook voor bedrijven gunstig. Zij krijgen vanuit alle hoeken verzoeken voor sponsoring. Met het fonds kunnen we hen ontzorgen. Zij doen de donatie en kunnen vervolgens naar ons doorverwijzen."

Bijkomend voordeel voor de gulle gevers is dat in veel gevallen de schenking een belastingvoordeel oplevert. "Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd is over erfenissen en schenkingen die het fonds ontvangt", legt 'huisnotaris' Ron de Ruiter van Notariskantoor De Ruiter uit. Hij is vanaf de oprichting betrokken en voorziet het bestuur op verzoek van advies. "Vooral een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijk. Voor een periode van vijf jaar of langer wordt ieder jaar hetzelfde bedrag geschonken. Dat bedrag is volledig aftrekbaar."

Daarnaast kunnen mensen ook in hun testament een donatie (legaat) laten opnemen. Over een legaat aan een ANBI wordt geen erfbelasting betaald. Sommige mensen hebben geen kinderen, de broers en zussen hebben het vaak goed genoeg en betalen ten minste 30 procent erfbelasting. De Ruyter: "Dat is voor veel mensen een goede reden om een legaat aan een ANBI in hun testament op te nemen. Zo helpen ze de gemeenschap. En ze willen liever niet dat een aanzienlijk deel van hun erfenis naar de belastingdienst gaat".

Ook een bedrag schenken? Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Mary van Putten op 06-204499327.

Het Jacoba van Beierenfonds schrijft iedere maand over hun recente en toekomstige projecten. Ze geven informatie over hoe stichtingen en verenigingen een donatie kunnen aanvragen en informeren lezers hoe ze geld aan het fonds kunnen schenken. www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.?

Meer berichten