Logo deteylinger.nl
Foto:

Start van Actie Kerkbalans

  Geloof & Religie

Voorhout •  Kerkbalans is deze week gestart en heeft als thema 'Geef voor je kerk'. De actie loopt tot en met zaterdag 2 februari.

Evenals op ruim honderd andere plaatsen in het land, werd op zaterdag 19 januari in Voorhout de officiële aftrap gegeven aan de landelijke 'Actie Kerkbalans'. Om 12.00 uur luidden de klokken van de Rooms Katholieke Bartholomeüskerk en de Protestantse Kleine Kerk. Een grote groep vrijwilligers die deze week de enveloppen bij de leden van de twee geloofsgemeenschappen rond gaan brengen, kwamen in 'De Roef' aan de Herenstraat in Voorhout bijeen.

De vrijwilligers werden door Aad Warmerdam namens de parochie van harte welkom geheten en hij gaf aan de gezamenlijke start door beide kerken als positief te ervaren en een mooie aanvulling op de al bestaande gezamenlijke erediensten en activiteiten.

Geen subsidie

Vervolgens nam dominee Joep van de Berg kort het woord. Hij gaf aan dat hoewel geloven gratis is, dit niet voor het kerkgebouw en de activiteiten geldt. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage bepaalt dan ook in grote mate de uitvoering van de plannen en activiteiten. Activiteiten die niet alleen tot de eigen leden beperkt blijven, maar ook richten op de gehele Voorhoutse gemeenschap zoals het kerstconcert, de Voedselbank en Sinterklaas.

De leden van beide kerken kunnen via de mail uitgenodigd worden voor een financiële toezegging. Als het e-mailadres niet bekend is, wordt het verzoek door één van de vele 'kerkbalanslopers' aan de deur overhandigd. Meer informatie op www.kleinekerk.nl.

Meer berichten