Logo deteylinger.nl
<p>Ter illustratie: Schans te Norg, Zwartendijksterschans</p>

Ter illustratie: Schans te Norg, Zwartendijksterschans

(Foto: pr.)
Sassenheim

In Sassenheim was ooit een schans

  Historie

Sassenheim • Omdat delen van Sassenheim strategisch gelegen zijn op een oude strandwal heeft het meerdere verdedigingswerken gekend. Naast de Ruïne van Teylingen was er in de 16e eeuw ook een schans, ooit gebouwd door Oranjegezinde aanhangers, maar later tijdens de Tachtigjarige Oorlog ingenomen door de Spanjaarden. Na de overgave van Haarlem verschenen de troepen van Alva ook in Teylingen, dat door hen ‘Sasen’ werd genoemd. Volgens de overlevering waren er wel 4000 man in de schans gelegerd. Zij moesten de toevoerwegen naar Leiden en Haarlem controleren. De schans was gelegen op de plek waar nu het verpleeghuis Bernardus is aan de Hoofdstraat.

Dit is te lezen in de deze maand uitgekomen Aschpotter, het blad van de Stichting Oud Sassenheim (SOS). De Aschpotter verhaalt ook uitgebreid over het bloembollenbedrijf NV L.v. Leeuwen en Zn. Dit bedrijf, destijds gelegen aan de Hoofdstraat in het noordwesten van Sassenheim, behoorde tot de grotere kwekerijen en exportbedrijven van Sassenheim. Gerefereerd wordt ook aan het tragische verhaal van de kleinzoon van Leen van Leeuwen, die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is gefusilleerd en naar wie de Adelborst van Leeuwenlaan is genoemd.

In de Aschpotter wordt ook verhaald over de ceremonie op 4 juni 1945 in hotel Het Bruine Paard. Daar werden de twee Amerikaanse bemanningsleden herdacht van een B-17 bommenwerper, die nabij De Engel neerstortte in november 1944. Ook treffen we een verhaal over de Friese families IJsselmuiden en Postma aan, die in het begin van de vorige eeuw in Sassenheim belandden op zoek naar werk en een verslag van een onderzoek naar huwelijken in Sassenheim in de 19e en de vroege 20e eeuw. In het uitgebreide verslag staan niet alleen tabellen met veel statistische gegevens, maar worden ook huwelijksadviezen uit die tijd vermeld. In de rubriek Portret uitgelicht staat de schijnwerper op de bekende Sassenheimer Willem van Hage (1894 -1959), landbouwer, caféhouder, hotellier en bloembollenkweker. In de vaste rubriek Kunstwerken aan de openbare weg worden de muurschilderingen van de Warmondse kunstschilder Judith van der Meer belicht bij station Sassenheim en in de fietstunnel nabij De Wasbeek. De Aschpotter eindigt met een fotocollage over de door de SOS teruggeplaatste gevelsteen van Twin’s Home in een plantsoentje waar eens dit dubbelhuis stond aan de Hoofdstraat.

Donateurs ontvangen de Aschpotter gratis. Nieuwe donateurs kunnen aanmelden via www.stichtingoudsassenheim.nl.

Meer berichten