Logo deteylinger.nl
De politie test geweldverdachten voortaan op alcohol en drugsgebruik. | Foto: PR
De politie test geweldverdachten voortaan op alcohol en drugsgebruik. | Foto: PR (Foto: PR )
Regio

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers in Zuid-Holland

  Politie

De politie in Zuid-Holland zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

Reden daarvoor is dat het gebruik van alcohol en sommige drugs belangrijke risicofactoren zijn voor geweldpleging. In Nederland heeft 26 tot 43 procent van het geweld te maken met alcohol, terwijl ook drugs zoals cocaïne, amfetamine en methamfetamine de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel.

Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: "Ik was mezelf niet." "Ik wist niet wat ik deed." "Ik had te diep in het glaasje gekeken." Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Dit varieert van een hogere boete of langere taak- of celstraf tot bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod om herhaling te voorkomen en verslaving aan te pakken.

Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling. Nederland loopt hierin voorop: het is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om een zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed.

Kijk voor meer informatie over de alcohol- en drugstesten en zwaarder straffen bij geweld onder invloed op de website www.geweldonderinvloed.nl.

Meer berichten