Logo deteylinger.nl
Bij een serviceloket krijgen inwoners informatie over de aanleg van sneller internet. | Foto: pr.
Bij een serviceloket krijgen inwoners informatie over de aanleg van sneller internet. | Foto: pr.
Teylingen

Loket voor snel internet al volgend jaar operationeel

  Politiek

Teylingen • De gemeenteraad heeft vorige week unaniem ingestemd in het met een jaar vervroegen van het instellen van een serviceloket voor ondersteuning van initiatieven voor het realiseren van snel internet, dat is een snelheid van tenminste 100 Mb.

Door Nico Kuyt

Het was eerst het plan om het loket pas per 2018 in het leven te roepen, maar Tewis Zandbergen (CDA) stelde voor, samen met de VVD, het loket een jaar naar voren te halen. Het loket ondersteunt bedrijven en bewoners met hun vragen rond snel internet en geeft begeleiding van collectieve initiatieven. Het gaat daarbij om delen van het buitengebied waar de aanleg moeilijk ligt vanwege de hoge kosten voor de providers.

De mogelijkheden voor de gemeente zijn daarin beperkt, want de markt moet zijn werk doen, maar het streven is dat straks dankzij het loket alle Teylingers de beschikking kunnen hebben over snel internet, zowel voor downloaden als uploaden.

Steun

Het vervroegde loket kreeg unanieme steun in de raad. Ton Verdegaal (D66) bracht nog wel naar voren dat minister Kamp kortgeleden een nieuwe Nota Frequentiebeleid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin wordt gesteld dat de draadloze communicatie en internet als een basisbehoefte moet worden gezien, net zoals water en elektriciteit. Als deze ontwikkeling op rijksniveau echt ingevoerd gaat worden dan zal volgens hem opnieuw gekeken moeten worden naar de nut en noodzaak van het loket.

Wethouder Kees van Velzen was het met hem eens en voegde toe buitengewoon blij te zijn met de steun voor het voorstel en het starten van een jaar eerder. In een soort van narede pleitte Joost van Doesburg (PvdA) nog voor eveneens zo'n steun voor de voorstellen van de PvdA rond het oplossen van slecht mobiel bereik, ook van de partijen van de regerende coalitie.

Meer berichten