Logo deteylinger.nl
Vice-voorzitter Verdegaal overhandigde in juli het rekenkamerrapport over de sport- en cultuurregeling aan burgemeester Breuer. | Foto: archief/Nico Kuyt
Vice-voorzitter Verdegaal overhandigde in juli het rekenkamerrapport over de sport- en cultuurregeling aan burgemeester Breuer. | Foto: archief/Nico Kuyt
Teylingen

Sport- en cultuurregeling wordt uitgebreid en eenvoudiger

  Politiek

Teylingen • De sport- en cultuurregeling is aangepast en vanaf deze maand vallen ook commerciële sportscholen, muziek- en dansscholen onder de regeling. Eerder konden inwoners alleen een bijdrage aanvragen voor korting bij verenigingen in Teylingen. In de nieuwe regeling mag dat ook voor activiteiten buiten de gemeente.

De sport- en cultuurregeling is ingegaan op 1 januari 2014. Deze regeling is er zodat alle inwoners van de gemeente Teylingen kunnen deelnemen aan sport- en cultuurmogelijkheden binnen en buiten Teylingen, ook als een laag inkomen hebben.

Weinig animo

De Rekenkamercommissie meldde halverwege vorig jaar dat relatief weinig inwoners gebruik maakten van de regeling. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat daar meerdere reden voor zijn. Oorspronkelijk was de sport- en cultuurkorting alleen bedoeld voor verenigingen. Vanaf januari geldt de regeling ook voor commerciële sportscholen, muziek- en dansscholen. Van bridgen, paardrijden, tot blokfluitles iedere sport of cultuuractiviteit komt in aanmerking. De activiteit hoeft niet in Teylingen plaats te vinden. De korting geldt ook als iemand bijvoorbeeld lid wordt bij een sportschool in een andere gemeente. Wat vanaf januari ook veranderd is, is de manier van aanmelden. De korting kan op twee manieren worden aangevraagd, namelijk via de vereniging of via Welzijn Teylingen.

Rekenkamercommissie

De aanvraag bij Welzijn Teylingen is een nieuwe mogelijkheid. Eerder kon dat alleen bij de penningmeester van de betreffende vereniging, maar daar voelde sommige mogelijke gebruikers zich niet prettig bij. Ze wilde hun financiële situatie niet bij de vereniging bekend hebben, zo stond in het onderzoek van de Rekenkamercommissie. Andere punten waren de beperkte keuze uit alleen verenigingen en geen mogelijkheid voor lidmaatschap van bijvoorbeeld dansscholen. Dat de regeling alleen bij Teylingse verenigingen kon worden gebruikt, was ook een belemmering. De commissie Welzijn stemde daarom in september in met het aanpassen van de sport- en cultuurkorting.

Financiële ondersteuning

De regeling is voor alle inwoners van Teylingen die het financieel wat minder hebben en lid willen worden van bijvoorbeeld een vereniging, sportschool, dansschool, muziekschool of zangkoor. Zij kunnen in aanmerking komen voor een korting op de te betalen contributie. De regeling geldt voor zowel jongeren tot 18 jaar als volwassenen. Voor jongeren tot 23 jaar die bij hun ouder(s) wonen, wordt het inkomen van de ouders aan de inkomenscriteria getoetst.

De organisatie waar inwoners lid van worden, ontvangt een korting van maximaal 70 euro voor kosten van het lidmaatschap. Vervolgens brengt de organisatie het verkregen bedrag in mindering op de contributie van het aanvragende lid. De aanvraag geldt per persoon en per kalenderjaar.

Op www.welzijnteylingen.nl is meer informatie te vinden over de inkomenscriteria en over wie in aanmerking komt voor de korting.

Meer berichten