Logo deteylinger.nl
| Foto: pr.
| Foto: pr.
Teylingen

Gemeenteraad stemt in met Transformatieagenda

  Politiek

Teylingen • De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben donderdag 26 januari ingestemd met het plan voor optimale ondersteuning 'Transformatieagenda 2017-2018 – Wmo en haar omgeving'. Dit plan geeft vorm aan de kanteling van verzorgingsstaat naar een samenleving waarin de overheid uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen, ofwel: de participatiesamenleving.

Het plan is tot stand gekomen door het samenvoegen van ideeën van inwoners, organisaties, huisartsen, professionals en verenigingen. Vervolgens is deze groepen ook nog om een (inspraak)reactie gevraagd vóór het plan aan de gemeenteraden werd voorgelegd. Zo werden inwoners op straat, via het burgerpanel en via een online enquête gevraagd hun mening te geven. Die reacties zijn allemaal meegenomen in het plan waar de raden nu mee hebben ingestemd.

Bollenstreek met elkaar

Het plan bestaat uit vier onderdelen, die de komende twee jaar worden opgepakt. Het eerste onderdeel is het uitgaan van wat inwoners zelf kunnen. Er zijn dan ook al veel actieve inwoners die op een of andere manier bijdragen aan een sterke samenleving. Deze (buurt)initiatieven moeten beter zichtbaar en vindbaar worden. Dit gebeurt sinds enige tijd bijvoorbeeld al op de Facebookpagina 'Bollenstreek met elkaar'. De verwachting is dat dit anderen stimuleert om ook met ideeën te komen.

Aandacht voor mantelzorgers

Daarnaast is er een onderdeel gericht op mensen die het niet op eigen kracht kunnen. Zij verdienen alle aandacht en dat geldt zeker ook voor hun mantelzorgers, staat in de transformatieagenda. Die laatste groep willen de gemeenten beter ondersteunen, want zij hebben het vaak zwaar. Daarnaast worden activiteiten beter afgestemd op persoonlijke situaties.

Hulp voor ondersteuning makkelijker

Ook vinden de gemeenten het belangrijk dat inwoners en organisaties de weg weten te vinden naar hulp en ondersteuning. Ook het aanvragen van ondersteuning moet makkelijker worden. Onderzocht gaat worden of professionals bij elkaar gehuisvest kunnen worden om integrale samenwerking te bevorderen.

Betrokkenheid van inwoners

Tot slot hebben de vijf gemeenten in de agenda opgenomen dat inwoners en professionals steeds betrokken blijven en meedoen. Zij blijven ook gepolst worden over hoe het nu gaat, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd en afgestemd kan worden op de behoeftes.

Meer berichten