Logo deteylinger.nl

Lijsttrekkers over de windmolens bij AkzoNobel: een goed idee?

  Politiek

Verkiezingen • De Teylinger besteedt vier weken aandacht aan de standpunten van de politieke partijen voor de komende vier jaar. De lijsttrekkers van de deelnemende partijen geven in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart steeds antwoord op een stelling. Deze week is dat:

Het is een goed plan van AkzoNobel om windmolens te plaatsen bij hun bedrijf aan de Rijksstraatweg.

Frans Nederstigt (ChristenUnie):

ONEENS - Vooropgesteld: We gaan hier als gemeenteraad niet over, want het is een provinciale bevoegdheid. Partijen die hier anders doen voorkomen houden inwoners van Teylingen een beetje voor het lapje. We delen als ChristenUnie wel de zorg van omwonenden en wat dit voor ze gaat betekenen. Ook vragen we ons af of deelname in een windpark op zee of zonnepanelen niet handiger zijn. Het gesprek met omwonenden moet gaan over draagvlak in de buurt én over die alternatieven. Akzo zal ons eerst moeten zien te overtuigen dat ze die verantwoordelijkheid serieus hebben opgepakt voor we hierover onze reserves kunnen temperen.

Rob ten Boden (Trilokaal):

ONEENS - Trilokaal is groot voorstander van duurzaamheid en energieneutrale bouw. Duurzaamheidsinitiatieven mogen echter niet voorbijgaan aan het woongenot van omwonenden. Als je door slagschaduwen en gebrom van twee grote windturbines niet je normale leefpatroon kunt handhaven, dan vinden wij dat zorgelijk. AkzoNobel had in een eerder stadium al omwonenden moeten betrekken. Trilokaal is in gesprek gegaan met omwonenden over de plannen. De omwonenden willen zelf graag meedenken met AkzoNobel over een vorm van duurzame energieopwekking die geen overlast veroorzaakt. Daar houden wij bij Trilokaal van, als burgers actief meedenken over een oplossing om een win-win situatie te creëren.

Lena Budko (GroenLinks):

EENS - GroenLinks wil keihard werken aan de transitie naar een klimaatneutrale gemeente, zodat we in Teylingen geen negatief effect hebben op het klimaat. Daarom willen we vervuiling op alle vlakken beperken. Voor het verminderen van CO2-uitstoot moeten we van fossiele brandstoffen af en zelfstandig schone energie gaan opwekken. Wij zijn daarom enthousiast over het initiatief van AkzoNobel om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Wel zal er gekeken moeten worden naar de gevolgen voor de directe omgeving. Wij willen ons inzetten om in samenwerking met ondernemers meer bedrijfspanden en industrieterreinen in Teylingen te benutten voor het opwekken van schone, lokale en goedkopere energie.

Peter Scholten (CDA):

ONEENS - Het is (nog) geen goed plan. Het is belangrijk dat Akzo Nobel rekening houdt met belangen, zorgen en woongenot van hun directe buren. Daarom wil het CDA dat de gemeente Teylingen zelf het bestemmingsplan wijzigt en zorgt dat de belangen van omwonenden goed worden meegewogen. Mooier zou het zijn als Akzo Nobel op haar terrein duurzame energie zou produceren op een bij de omgeving passende schaal en daarnaast zou participeren in het produceren van windenergie op zee.

Bas Brekelmans (VVD): 

ONEENS - Duurzaamheid is goed, maar deze gigantische kolossen zo dicht tegen onze dorpsrand plaatsen is een heel slecht plan. Het gaat om exemplaren van 175 meter hoog die meestal op zee staan, of ver van bewoning. Dat is vier keer zo hoog als de Pancratiuskerk! Ons prachtige landschap, de aanblik van onze dorpshorizon en het leefklimaat van omwonenden worden dan op een ongekende manier aangetast. Echt niet doen! De VVD wil dat de gemeente dit tegenhoudt. Kies liever voor duizenden zonnepanelen op bedrijfsdaken, of sponsor twee windturbines op zee. Dat is even duurzaam, maar dan blijft Teylingen wel mooi!

Fred Koot (D66):

EENS - Om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs, is een ingrijpende energietransitie nodig. Ook Teylingen dient hieraan een bijdrage te leveren. Wind bijvoorbeeld is een duurzame en schone energiebron. Het initiatief van AkzoNobel te investeren in windturbines past in de gemeentelijke doelstelling 'Teylingen Duurzaam in 2030'.

Wel stelt D66 randvoorwaarden als: 1. Intensief overleg met omwonenden en naastgelegen bedrijven, 2. Mogelijkheid van mede-eigenaarschap voor inwoners en ondernemers, 3. Toepassen van de meest moderne technologie om mogelijke overlast te minimaliseren en 4..Investering door AkzoNobel in de landschappelijke kwaliteit van de omgeving.

Sandra Groenendal (PvdA):

EENS - De PvdA Teylingen is heel duidelijk als het om duurzaamheid gaat: Teylingen moet in het jaar 2030 voor 100 procent duurzaam zijn. Gelukkig heeft de gemeente Teylingen dit PvdA-doel overgenomen. Het plan van AkzoNobel om twee windmolens te plaatsen is goed. Hierbij moet AkzoNobel wel rekening houden met de gevolgen voor omwonende door de hoogte van de windmolens aan te passen. Dus niet net zo hoog als de Euromast en geef omwonenden de mogelijkheden om mee denken. Hiermee kan de negatieve impact op omwonenden, werknemers en de locatie worden beperkt.

Meer berichten