Logo deteylinger.nl
Foto: rgb stock

Raadsleden willen duidelijkheid over overlast van arbeidsmigranten

  Politiek

Teylingen • Bij de fractie van het CDA zijn meerdere klachten ingekomen over de overlast wanneer meerdere arbeidsmigranten in één huis zijn gehuisvest en het niet handhaven door B&W. Raadsleden Manon van Dijk en Sybrinne de Vries hebben hierover vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Het blijkt dat door bewoners bij de gemeente en de politie meldingen zijn gedaan van overlast in de kernen Voorhout en Sassenheim.

Informatie

Beide raadsleden willen nu van B&W weten hoeveel dat er zijn, welke maatregelen concreet zijn genomen om te handhaven en in de toekomst genomen worden. Temeer daar de gemeente Teylingen in mei 2018 nog aangaf hierover 'geen concrete signalen' te hebben ontvangen. "Is het college van B&W van opvatting dat zij met deze antwoorden de gemeenteraad destijds juist en volledig heeft geïnformeerd?", vragen de raadsleden zich af. Woningen mogen niet zomaar omgezet worden naar een logiesfunctie voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zo geven zij ook aan.

Meer berichten