Logo deteylinger.nl
Een van de beelden uit de brochure over de nieuwe plannen voor Kagerzoom. | Foto: brochure Kagerzoom
Een van de beelden uit de brochure over de nieuwe plannen voor Kagerzoom. | Foto: brochure Kagerzoom (Foto: pr.)

Minder budget voor herontwikkeling Kagerzoom

  Politiek

Warmond • Het ontwerp van de herontwikkeling van de Kagerzoom is op donderdag 6 december te bekijken tijdens een inloopavond in het Trefpunt (Herenweg 80). Tijdens de inloop geven verschillende professionals een toelichting op de ontwerptekeningen van het recreatiegebied tussen Warmond en Leiden. Ter plekke is het mogelijk vragen te stellen en te reageren op het ontwerp. De uitvoering staat gepland in het najaar van 2019.

In januari is de globale visie 'Kagerzoom – Levend landschap' gepresenteerd. Hierop is vanuit diverse belangstellenden en belangengroepen gereageerd. Deze visie is aangepast en verder uitgewerkt in een ontwerp.

Het ontwerp voor Kagerzoom is onderdeel van het 'Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020'. Dit programma omvat onder andere projecten voor het verbeteren en versterken van de natuur en het landschap in de regio.

Minder budget

Voor de uitvoering van dit ontwerp is minder budget beschikbaar dan eerder beoogd. Dit komt doordat er in de eerste jaren van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden veel nieuwe projecten zijn toegevoegd. Zowel de gemeente Teylingen als gemeente Leiden vinden een goede kwaliteit van dit herinrichtingsproject belangrijk. Dit extra geld is niet beschikbaar in de begroting van Leiden. Hierdoor vervalt de helft van het beoogde budget voor de herinrichting. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en de beheerkeuzes. Tijdens de inloopavond op 6 december is het aangepaste ontwerp te zien en kan erop gereageerd worden. Geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd tussen 19.30 en 22.00 uur. Ook is het ontwerp van 30 november tot en met 14 december via de www.kagerzoom.info in te zien en kan via deze website op gereageerd worden. Reacties worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp.

Vervolg

Na 14 december wordt gestart met de uitwerking en de onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag van omgevingsvergunningen en ontheffingen. Tegen de omgevingsvergunningen kan via de gebruikelijke procedure bezwaar worden gemaakt. Het definitief ontwerp wordt geplaatst op www.kagerzoom.info.

Meer berichten