Logo deteylinger.nl
Foto: archief/Tim Burgmeijer
Sassenheim

Plan voor bedrijfspand en drie woningen aan Rijksstraatweg

  Politiek

Sassenheim • Het plan van kraanbedrijf Verschoor om het bollenveld met de bedrijfswoning op Rijksstraatweg 63 nabij het casino om te vormen naar een bedrijfspand en drie woningen krijgt steeds meer vorm.

Door Nico Kuyt

Het perceel ligt in het stedelijk gebied tussen bedrijven, sportcomplex Roodemolen en de bestaande woningen. Het is niet langer geschikt voor een bollenteeltbedrijf. Het voornemen van buurman Verschoor, een bedrijf in kraanverhuur en speciale transporten, is nu om het bedrijfsperceel in noordoostelijke richting uit te breiden door het realiseren van een bedrijfspand. Daarnaast komen in noordoostelijke richting, op een afstand van ten minste 30 meter, drie vrijstaande woningen. Hiertoe zal de bestaande bedrijfswoning worden gesloopt. Een compensatie voor het verlies van bollengrond is niet nodig. De locatie is niet aangeduid als bollenteeltgebied.

Geen inspraakreacties

Volgens B&W is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. De verschillende milieuaspecten leveren geen belemmeringen op voor het plan. Het bedrijfsgebouw wordt landschappelijk ingepast. De groenstructuren en houtsingels blijven in stand. De woningen worden aardgasvrij met mogelijk zonnepanelen, warmtepompen, extra isolatie, warmteterugwinning en duurzaam materiaalgebruik. De daadwerkelijke maatregelen rond de duurzaamheid komen aan bod bij het ontwerpen van het bouwplan en de uitvoering hiervan. Een voorontwerp van het bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Het ontwerp van het bestemmingsplan is nu gereed en gaat in procedure.

Meer berichten