Logo deteylinger.nl
<p>Sommige partijen zien mogelijkheden voor een MFA in het Bestuurscentrum. &nbsp;</p>

Sommige partijen zien mogelijkheden voor een MFA in het Bestuurscentrum.  

(Foto: MV)
Voorhout

Kleine kans op komst multifunctionele accommodatie

  Politiek

Voorhout • Moet Voorhout een uitgebreidere ‘bibliotheek van de toekomst’ krijgen als een knooppunt voor kennis, contact en cultuur? Op welke locatie moet deze dan komen? In het Bestuurscentrum? En welke gevolgen heeft dit dan voor de bieb in Sassenheim? De raadscommissie Welzijn had maandag nog wel een paar vragen aan wethouder Arno van Kempen. De gemeenteraad gaat er op 3 juni verder over spreken.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar had een meerderheid van de gemeenteraad om een onderzoek gevraagd naar een centraal gelegen multifunctionele accommodatie (MFA) in Voorhout. “Er kwamen geluiden uit de samenleving dat daaraan behoefte was”, stelde Reny Wietsma (CDA) afgelopen maandag. Een plek van samenwerking en ontmoeting, iets wat nu versnipperd is. De bibliotheek, Welzijn Teylingen, de Volksuniversiteit, de verenigingen, noem maar op, zouden daar een plek kunnen krijgen. “Een plaats van kruisbestuiving voor jong en oud.”

Bibliotheek

Uit een behoefteonderzoek naar MFA kwam het onderzoeksbureau tot de conclusie dat de vurigste wens voor een MFA leeft bij de bieb, met een aantrekkelijke (hoofd)accommodatie bij het centrum met meer uitstraling en een groter bereik. En met Welzijn Teylingen als samenwerkende partner. De huidige bieb loopt tegen beperkingen aan, zoals ruimtegebrek. Maar het onderzoeksbureau concludeert dat de realisatie van een MFA niet opportuun is. De kans bestaat dat een soort bedrijfsverzamelgebouw wordt en stenen leiden niet vanzelf naar een samenwerking. Maar een nieuwe bibliotheek is echter wel opportuun. Die kan een aanjaagfunctie vervullen ten aanzien van samenwerking en ontmoeting in ‘groeidorp’ Voorhout. Het bureau deed daartoe een aantal aanbevelingen. B&W legt nu de gemeenteraad voor de mogelijkheden van huisvesting van zo’n bibliotheek te onderzoeken.

Bestuurscentrum

Het behoefteonderzoek kreeg niet geheel een warm ontvangst bij Wietsma. Zij was het spoor bijster. Volgens haar blijft het maar hangen in onderzoeken en procedures en dat kost allemaal geld. Het Bestuurscentrum kan ook een MFA zijn. Dat wordt toch verbouwd. De fracties van Groen en Leefbaar Teylingen (GLT) en het CDA hadden dit al eens voorgesteld. Dat gebouw inzetten als ontmoetingsplek. Ook Fred Koot (GLT) voerde een warm pleidooi voor het gebouw als ‘huis van de gemeente’, een ontmoetingscentrum. Er wonen straks meer inwoners aan de kant van het Bestuurscentrum dan het oude dorp. Maar voor Edith Alkemade (D66) moest zo’n ontmoetingsplek toch in het oude dorp gesitueerd worden. Zij vroeg zich wel af wat zo’n bieb van de toekomst voor gevolgen zou hebben voor de bibliotheek in Sassenheim. “Wij willen niet dat het probleem van Voorhout straks in Sassenheim ligt.”

Hoofdfunctie

Wethouder Arno van Kempen wees er op dat het upgraden van de bieb naar een bieb van de toekomst zeker gevolgen kan hebben voor Sassenheim. Het is voorstelbaar dat gekeken wordt waar de hoofdfunctie terecht komt. “Als de wijken Hooghkamer en Nieuw Boekhorst gebouwd zijn, is Voorhout heel wat groter dan Sassenheim”, gaf hij aan. Het is een onderwerp van het vervolgonderzoek. Het Bestuurscentrum als locatie heeft hij besproken met de directeur van de bibliotheek. Die heeft te kennen gegeven dat een bieb van de toekomst het allerbeste werkt in een winkelstraat, waar mensen zo naar binnen lopen, omdat het meer is dan een bieb en elkaar ontmoeten.

Het besluit tot nader onderzoek gaat nu als bespreekstuk naar de gemeenteraad. De fracties van CDA en GLT denken er over na om een amendement in te dienen over het Bestuurscentrum als plek.

Meer berichten