Afbeelding
Foto: pr.

Gemeenteraad geeft de 2e Elsgeesterweg geen verharding

Politiek Voorhout

Voorhout • Na een moeizaam debat in de afgelopen gemeenteraad heeft het verharden van de 2e Elsgeesterweg het niet gehaald. Wel werd er een motie aangenomen waarbij de raad de vinger nauw aan de pols houdt over de staat en frequentie van onderhoud aan dit stukje weg en er dus er later weer op terug kan komen.

Door Nico Kuyt

Zal met het besluit van de gemeenteraad de jarenlange discussie over het verharden van de 2e Elsgeesterweg verstommen? De vermoeidheid in politiek Teylingen sloeg in de afgelopen vergadering van de raad wel toe, maar de toekomst zal het leren. In ieder geval is de wens van een aantal gebruikers voor het verharden nog steeds niet in vervulling gegaan. Het blijft met een wegdek van puin. En toegegeven, het is een historisch stukje pad. Doorsneden bij de aanleg van de Leidsevaart van de 1e Elsgeesterweg en daarna in de vaart der volkeren volledig vergeten. Een erfgoed, riep Kees den Elzen van de Historische Kring Voorhout dan ook uit als inspreker in de vergadering. “Zinloos en geldweggooierij die verharding”, dacht ook een tweede inspreker uit Voorhout. Het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie om het met Terrastab te verharden of een ander vergelijkbaar materiaal, dat vonden zij maar niets. Het landelijke en historische karakter laten zoals het nu is en niet verprutsen.

Kuilenprobleem

Indienster Mirjam Mack van de ChristenUnie hield daarentegen een gloedvol betoog voor verharding. Het huidige onderhoud met puin laat te wensen over en de kosten zijn hoog. Het is een dweilen met de kraan open. Beter is te investeren in een beter begaanbare en duurzame weg. Warme bijval verkreeg zij van het CDA. Ook Progressief Teylingen kon meegaan met de verharding, maar daar bleef het ook bij. De overige fracties wensten een behoud, maar wel een beter onderhoud van het pad om het ‘kuilenprobleem’ op te lossen. Wethouder Heleen Hooij zegde namens B&W toe om extra aandacht te besteden dat er goed onderhoud zal worden gepleegd. Maar de toezegging maakte de weg in de raad ook weer niet vlak. De fractie van D66 vroeg om een schorsing om zo door een motie ‘meer zekerheid’ daarvan te verschaffen. De ChristenUnie stelde de motie op waarbij B&W werd opgeroepen om in het eerste kwartaal van 2024 een rapportage te leveren over de staat van 2e Elsgeesterweg, en dan over de frequentie van het uitgevoerde onderhoud, de kosten en de kwaliteit van de weg.

Wantrouwen

De wethouder onderstreepte dat de toezegging voor verbetering al door B&W is gedaan. “Ik wil deze weg beter maken”, klonk uit haar mond en zij verbaasde zich in het weinige vertrouwen in B&W. Ook Frank Beijk (VVD) vond de motie ‘curieus’. Het leek op een ‘motie van wantrouwen’. “Bijzonder triest.” En wat gaat er gebeuren als de motie wordt weggestemd, zijn dan ook de toezeggingen van de wethouder weg? “Ik ga het uitvoeren”, interrumpeerde wethouder Hooij beslist. Ook de PvdA vond de motie totaal overbodig. “Maar onze rol is om B&W te controleren”, wierp D66 er tegenin. “Een motie van wantrouwen en een persoonlijke smeercampagne. Trilokaal walgt hiervan”, goot Martijn van Duijvenbode een giftig sausje over het goede voornemen van een nieuwe bestuursstijl met innige samenwerking binnen de gemeenteraad. “Maar de motie geeft precies weer wat wij vragen”, vond het CDA en ook een meerderheid, want met 12 voor en 10 tegen werd deze, weliswaar nipt, aangenomen. Het initiatiefvoorstel zelf kreeg alleen de handen van de ChristenUnie, CDA en Progressief Teylingen in de lucht. En dat was te weinig. Een verharding zit er dus nu niet in, maar vanwege de motie gaat ongetwijfeld de raad in het eerste kwartaal van 2024 er weer over spreken. Nog nooit is in Teylingen zo’n klein stukje weg geplaveid met zoveel politieke woorden.

Uit de krant