Logo deteylinger.nl
Het CSG helpt slachtoffers van seksueel geweld.
Het CSG helpt slachtoffers van seksueel geweld. (Foto: pr)
Regio

CSG Zuid-Holland helpt slachtoffers van seksueel misbruik

  Zorg & Welzijn

Regio- Het Centrum Seksueel Geweld biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Het CSG Zuid-Holland is een samenwerkingsovereenkomst tussen GGZ Rivierduinen, Politie eenheid Den Haag, GGD Hollands-Midden (Veilig thuis en SOA poli) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). CSG Zuid-Holland opende begin 2016 als negende CSG in Nederland zijn deuren. 

Het Centrum Seksueel Geweld richt zich voornamelijk op slachtoffers van acuut seksueel geweld (korter dan 7 dagen geleden). Het slachtoffer wordt in dit geval bijgestaan in medische, (wanneer gewenst) forensische- en psychologische zorg. Behalve acute slachtoffers meldden zich op landelijk niveau in 2016 circa 1100 slachtoffers bij wie seksueel geweld langer dan een week geleden had plaatsgevonden.Tevens biedt het Centrum Seksueel Geweld op consultatiebasis hulp aan slachtoffers en/of hulpverleners die vragen hebben over niet acuut seksueel geweld. Hulpverleners kunnen binnen kantoortijden bellen met het landelijk telefoonnummer. 

De verwachting is dat het aantal slachtoffers dat zich meldt blijft groeien, onder andere door grotere bekendheid te geven aan het bestaan van het Centrum Seksueel Geweld. Derhalve is het doel te blijven verbinden met hulpverleners en zorginstanties in de regio om slachtoffers zo goed mogelijke zorg te verlenen.  

Cijfers Centrum Seksueel Geweld Zuid Holland
Het Centrum Seksueel Geweld Zuid Holland heeft in 2017 van januari tot en met juni 139 nieuwe slachtoffers geholpen. Hiervan heeft 43 procent zich in de acute fase (binnen 7 dagen) gemeld, waardoor noodzakelijke medische zorg en politie onderzoek geboden kon worden. Aanmelding loopt het vaakst via politie (52 procent), of via slachtoffer zelf (21 procent). De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers die zich in de acute fase melden ligt op 21 jaar, 40 procent van de slachtoffers is onder de 18. Aan bijna 75 procent van de slachtoffers is acute medische zorg verleend en 45 procent van de slachtoffers heeft aangifte gedaan. 

Speerpunten Centrum Seksueel Geweld 
- Afname van de tijd tot het zoeken van professionele hulp, door gebundelde multidisciplinaire zorg voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. 
- Vermindering van psychologische problemen ten gevolge van seksueel geweld. Het gaat hierbij onder andere om PTSS, depressie en revictimisatie, waarbij het Centrum Seksueel Geweld in de vroege identificatie van deze slachtoffers al preventieve zorg kan bieden.
- Vermindering van medische problemen als gevolg van seksueel geweld, waarvoor zorg nodig is. Het gaat hierbij onder andere om het voorkomen van SOA's en HIV, ongewenste zwangerschap, hoofdpijn, buikpijn, vaginaal bloedverlies, bekkenbodem- en seksuele problemen.
- Toename van opsporing door de politie en berechting van de dader van het seksueel geweld.

Belangrijke ontwikkelingen
o    Op landelijk niveau is er media aandacht voor (preventie van) seksueel geweld en de opening van de 16 Centra Seksueel Geweld. 
o    Dankzij de samenwerking met het LUMC, de GGD Hollands-Midden en het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden wordt medicatie ter preventie van SOA's en ter preventie van HIV (PEP) geleverd op politiebureau Leidschendam-Voorburg. 
o    Slachtoffers van niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden) worden in de regio gezien door de GGD Hollands Midden en het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden. 
o    Zowel in regio Haaglanden als regio Hollands-Midden is het Centrum Seksueel Geweld betrokken bij de ontwikkeling naar de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++).
o    Er zijn onderhandelingen om de minderjarige slachtoffers die worden gezien door het NFI, een onderzoek te bieden onder medisch toezicht van een kinderarts. 
 

Meer berichten