Logo deteylinger.nl
Alle katholieke en christelijke basisscholen in Teylingen vallen per 1 januari 2018 onder de nieuwe stichting Sophia Scholen. Dat geldt ook voor de nog nieuw te vormen basisschool na de fusie van de Waaier en Het Landtgoed in Warmond.
Alle katholieke en christelijke basisscholen in Teylingen vallen per 1 januari 2018 onder de nieuwe stichting Sophia Scholen. Dat geldt ook voor de nog nieuw te vormen basisschool na de fusie van de Waaier en Het Landtgoed in Warmond. (Foto: pr./www.hetlandtgoed.nl)
Teylingen

Definitieve fusie Sophia Stichting en PCPO

  Onderwijs

Regio • De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek gaan fuseren per 1 januari 2018 tot de Sophia Scholen.

"Instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden en goedkeuring van de gezamenlijke Raad van Toezicht heeft geresulteerd in een definitief besluit door het College van Bestuur," zo melden de twee besturen in een gezamenlijk persbericht. In november werd de intentie voor de fusie al uitgesproken. 

Behoud van basisscholen

De fusie was vooral van belang voor het behoud van een aantal basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. De financiële situatie bij de Sophia stichting is inmiddels weer stabiel, nadat in 2015 bleek dat de katholieke stichting in de rode cijfers stond. Kort daarop volgde ook de christelijke PCPO, maar die stichting bleek nog een stuk dieper in de schulden te zitten. 

Bij niet fuseren zijn de financiële gevolgen groter dan bij fusie, schrijven de bestuurders in het bericht. "Sophia Scholen bouwt voor een periode van tien jaar 50.000 euro per jaar minder aan eigen vermogen op en kan dit goed dragen. Daarnaast staan gemeenten tot een bepaalde hoogte garant als de financiële situatie in de komende jaren niet voldoende verbetert." 

In Teylingen praat de gemeenteraad vanavond (woensdag 1 juni, red.) verder over de garantstelling voor bijna 247.650 euro. In totaal verzoekt de nieuwe stichting bij de gemeenten die een PCPO-scholen in hun gemeente hebben (Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen) om een garantstelling van in totaal 650.000 euro. 

Financiële problemen

"Beide stichtingen zijn klaar voor de fusie. Na een periode van onrust en financiële problemen, is er binnen de Sophia Stichting sprake van een stabiele en positieve financiële situatie", zegt Sylvia Spierenburg, Lid College van Bestuur. "PCPO Duin- en Bollenstreek vindt na een stevige reorganisatie de weg omhoog en heeft met de fusie een goede partner gevonden, waarmee het onderwijs op de scholen gecontinueerd kan worden", vult Erik van Lingen, Lid College van Bestuur a.i., aan. Het streven van de Sophia Scholen is om 20 procent goede of excellente scholen te realiseren.

Dat gaat de nieuwe stichting doen met minder scholen dan het huidige aantal. Begin dit jaar maakte de Sophia Stichting bekend om na het schooljaar 2017-2018 basisschool de Beekbrug in buurtschap De Engel te sluiten. Bij de PCPO was dat vorig schooljaar het geval voor de locatie Diligence van basisschool De Rank in Sassenheim. Alle leerlingen van De Rank krijgen les op de hoofdlocatie aan de Antoniuslaan.

Begin februari werd ook bekend dat de Rembrandtschool in Lisse moet sluiten. Voor basisscholen De Waaier (Sophia) en Het Landtgoed (PCPO) is de intentie om ze samen te voegen in augustus, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Reden voor de sluiting van de Beekbrug, Rembrandtschool en fusie van De Waaier en Het Landtgoed is het teruglopend aantal leerlingen. 

Geen personele gevolgen

"De effecten van de fusie op het personeel zijn nihil. Tijdelijke contracten worden bij de Sophia Stichting opnieuw verlengd en door natuurlijk verloop zijn er inmiddels veel vacatures. Bij PCPO vinden geen gedwongen ontslagen plaats. Het samenvoegen van de functiehuizen en het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden heeft ook geen effect. Tijdens een overleg met de vakbonden is dit aan de orde gekomen," melden de twee besturen verder.

Implementatie

De eerstvolgende stap is de fusietoets, die wordt ingediend bij het Ministerie van OCW en bij DUO.  Ook wordt een akte van bestuursoverdracht van PCPO scholen aan Sophia Scholen opgesteld. "Wij zijn ons ervan bewust dat een fusie meer betekent dan het aanpassen van formele documenten", besluit Ronald de Groot, Lid College van Bestuur. "Het gaat om informatie- en kennisdeling, cultuur, structuur en het vormen van nieuw beleid, waarbij we altijd rekening houden met onze kernwaarden: vertrouwen, respect, saamhorigheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, vergeving en verwondering. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet."

Meer berichten